Canlyniadau Chwilio yn categori Amgylchedd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 330 cofnodion | Tudalen 1 o 33

Lansio cardiau post i ddathlu treftad...

16/08/2018
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Yr wythnos hon lansiwyd taflen a chyfres o gardiau post newydd sy’n dathlu treftadaeth arbennig treflun Dolgellau. Lluniwyd darluniadau trawiadol o adeiladau’r dref, sy’n ymddangos ar y cardiau ac yn y daflen, gan fyfyrwyr celf o Goleg Meirion Dwyfor.

darllenwch mwy

Lansio cynllun gwastraff newydd yn Ab...

15/08/2018
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae cynllun peilot newydd wedi ei lansio yn Aberystwyth er mwyn helpu hyrwyddo arferion positif yn ymwneud â gwastraff yng nghanol y dref a fydd yn darparu biniau gwastraff cymunedol yn ychwanegol i finiau arferol.

darllenwch mwy

Ffarwelio'r 'Steddfod yn y ddinas

13/08/2018
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Ffarwelio'r 'Steddfod yn y ddinas


Credit: @DinesyddCdydd

Mae’r wythnos drosodd, wythnos fythgofiadwy ym Mae Caerdydd, gyda’r Eisteddfod wedi troedio i dir newydd diarth ond cyffrous. Arbrawf oedd hon i fod ac ohoni daeth eisteddfod gynhwysol a oedd yn torri ffiniau yn ôl llawer, yn croesawu newydd ddyfodiaid i’r wledd.

Hwb i adfywio twyni tywod Cymru

09/08/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae prosiect pwysig i wella cyflwr twyni tywod hyd arfordir Cymru gyfan wedi llwyddo yn eu cais am nawdd Ewropeaidd.

darllenwch mwy

Fan wybodaeth newydd yn cylchu’r Wyddfa

08/08/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bydd ymwelwyr sydd am ddringo’r Wyddfa yn awr yn gallu manteisio ar wybodaeth a chyngor arbenigol ar droed y mynydd ble bydd fan deithiol yn rhoi gwybodaaeth i gerddwyr.

darllenwch mwy

Gwasanaeth Cynllunio Eryri ar y blaen...

06/08/2018
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Yr wythnos diwethaf rhyddhawyd canlyniadau arolwg bodlonrwydd o'r broses gynllunio ar gyfer 2017-18. ac fe welwyd gwelliant eto ar fodlonrwydd cwsmeriaid gydag Eryri a oedd yn gwneud yn well na’r cyfartaledd cenedlaethol.

darllenwch mwy

Croesawu cynhadledd i drafod effeithi...

25/07/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi disgrifio cynhadledd tywydd Llywodraeth Cymru a gynhaliwyd yn Sioe Frenhinol Cymru fel cam pwysig o ran gweithredu i leihau effeithiau presennol y tywydd, a’r rhai sydd i ddod yn y dyfodol ar ddiwydiant amaethyddol Cymru.

darllenwch mwy

Cyhoeddi blaenoriaethau ar gyfer coet...

25/07/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Ehangu coetiroedd Llywodraeth Cymru a gwella eu cyflwr ac amrywiaeth yw rhai o’r blaenoriaethau a gyhoeddwyd mewn adroddiad yr wythnos hon gan Gyfoeth Naturiol Cymru.

darllenwch mwy

Gwnewch y gorau o arfordir Penfro yr ...

24/07/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Gallwch ddathlu Wythnos y Parciau Cenedlaethol mewn sawl gwahanol ffordd ar Arfordir Penfro yyr wythnos hon.

darllenwch mwy

Eryri yn dathlu Wythnos y Parciau Cen...

23/07/2018
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

O deithiau cerdded i gerddoriaeth byw, mae rhywbeth i bawb yn Eryri yn ystod Wythnos y Parciau Cenedlaethol sy'n cael ei chynnal yr wythnos hon.

darllenwch mwy