Canlyniadau Chwilio yn categori Amgylchedd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 170 cofnodion | Tudalen 1 o 17

Lansio cynlluniau i godi Cylch Haearn...

21/07/2017
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Fe fydd cynlluniau yn cael eu datgelu heddiw am brosiect gwerth £630,000 yng Nghastell Fflint, i godi cerflun trawiadol o’r enw’r Cylch Haearn.

darllenwch mwy

Dewch i arfordir Sir Benfro i ddathlu...

17/07/2017
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae pobl yn cael eu hannog i ddod draw i fwynhau tirwedd chwedlonol Arfordir Penfro rhwng 24 a 30 Gorffennaf i ddathlu Wythnos y Parciau Cenedlaethol 2017.

darllenwch mwy

Gwyddonwyr o Brifysgol Abertawe yn ca...

14/07/2017
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae gwyddonwyr o Brifysgol Abertawe yn flaenllaw mewn prosiect sy’n cadw golwg ar ysgafell rew anferth yn yr Antarctig sydd wedi torri'n rhydd yn ddiweddar.

darllenwch mwy

Y gweilch yng Nghoedwig Hafren yn bri...

06/07/2017
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae gweilch y pysgod sy’n nythu yng Nghoedwig Hafren wedi llwyddo i fridio am y bedwaredd flwyddyn yn olynol.

darllenwch mwy

Taclo'r Efwr Enfawr mewn afon ym Mhen...

05/07/2017
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae’r gwaith o ddifa’r rhywogaeth ymledol a niweidiol o afon ym Mhen Llŷn wedi dechrau, ac wedi’i ariannu gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

darllenwch mwy

Ethol cadeirydd newydd Awdurdod Parc ...

29/06/2017
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Etholodd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Owain Wyn o Gaernarfon yn gadeirydd yr Awdurdod yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Lansio llyfryn gan arddwyr adnabyddus

23/06/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Fe fydd llyfryn gan arddwyr adnabyddus yn trafod 10 cnwd llysiau gorau Ynys Mon yn cael ei lansio fis nesaf.

darllenwch mwy

Lansio cystadleuaeth yn chwilio am yr...

22/06/2017
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Cafodd cystadleuaeth ei lansio gan Darganfod Ceredigion ar y cyd gyda ap Chwedlau’r Gorllewin yn chwilio am yr hunlun gorau wedi’i dynnu gyda’i harwr neu arwres.

darllenwch mwy

Cyfle i wylio dolffiniaid

21/06/2017
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae Ardal Cadwraeth Arbennig Pen Llŷn a'r Sarnau wedi lansio prosiect newydd o'r enw Gwylio Dolffiniaid er mwyn monitro cydymffurfiad â'r Cod Morol a chasglu data gwerthfawr am ein mamaliaid morol.

darllenwch mwy

Lansio prosiect i ddarganfod achos ma...

21/06/2017
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Fe fydd prosiect newydd yn dechrau i geisio darganfod beth sy’n achosi marwolaethau cocos yng Nghilfach Tywyn, ger Llanelli.

darllenwch mwy