Canlyniadau Chwilio yn categori Amgylchedd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 273 cofnodion | Tudalen 1 o 28

Cymryd camau breision i dorri ar ddef...

23/04/2018
Categori: Amgylchedd, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi y byddant yn mynd ati i gwtogi’n sylweddol ar eu defnydd o blastig ar y Maes eleni, er mwyn gwahardd plastig un-tro’n gyfan gwbl o Eisteddfod Sir Conwy 2019 ymlaen.

darllenwch mwy

Prif gadwyn coffi yn dangos diddordeb...

20/04/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Gyda 2.5 biliwn o gwpanau coffi ‘cymryd-allan’ yn cael eu defnyddio’n flynyddol ym Mhrydain, hanner o gaeadau plastig yn cael eu taflu allan, mae cwmni cadwyn coffi wedi dangos diddordeb gweithio gyda Phrifysgol Bangor i ddatblygu plastig newydd y bydd yn bosib ei gompostio a'i ailgylchu.

darllenwch mwy

Helpwch gefnogi Parc Cenedlaethol Arf...

18/04/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Ydych hi’n mwynhau cerdded ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro a hoffech gefnogi’r gwaith caled a gaiff ei wneud i gynnal y dirwedd hon, sydd heb ei hail, gallwch helpu nawr drwy gyfrannu at y cynllun Noddi Iet newydd.

darllenwch mwy

Melys Moes Mwd, medd Lowri Morgan

18/04/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae’r anturiaethwraig a’r athletwraig marathon Ultra, Lowri Morgan am annog pawb i fynd ati i drefnu eu Taith Pyllau Mwdlyd Peppa yr wythnos nesa’ rhwng 23-29 Ebrill er mwyn codi arian ar gyfer Achub y Plant.

darllenwch mwy

Datblygwyr tai yn anwybyddu Addysg Gy...

16/04/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae ysgolion cyfrwng Cymraeg yn cael eu hanwybyddu gan ddatblygwyr wrth iddynt farchnata ystadau tai newydd ledled y wlad, yn ôl mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg.

darllenwch mwy

Galw am atal ymgynghori ar gladdu gwa...

16/04/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae mudiad PAWB, sy'n ymgyrchu yn erbyn adeiladu gorsaf Wylfa B ym Môn yn yn galw ar lywodraethau Cymru a San Steffan i atal yr ymgynghori sy’n dod i ben ar Ebrill 20 ar gladdfa gwastraff ymbelydrol.

darllenwch mwy

Rhewlifegwyr o Aberystwyth yn dychwel...

13/04/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae rhewlifegwyr o Brifysgol Aberystwyth yn dychwelyd i fynyddoedd yr Himalaya, flwyddyn wedi taith lwyddiannus i dyllu drwy rewlif uchaf y byd.

darllenwch mwy

Cwrs beicio ym Mhen-bre yn datblygu a...

12/04/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae cynlluniau ar gyfer cwrs beicio ffordd gaeedig ym Mharc Gwledig Pen-bre yn datblygu ar ras.

darllenwch mwy

Cynnydd mewn tonnau gwres morol yn fy...

11/04/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae ecolegwyr morol o Brifysgol Aberystwyth yn rhybuddio bod cynnydd yn nifer a pharhad tonnau gwres morol yn fygythiad i gydbwysedd ecolegol y cefnforoedd.

darllenwch mwy

Comisynu cerfluniau i dynnu sylw at w...

10/04/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Newyddion

I dynnu sylw at wastraff plastig a sbwriel morol, mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi comisiynu cyfres o gerfluniau rhyngweithiol i helpu i godi ymwybyddiaeth o’r problemau a thynnu sylw at y camau gallwn ni gyd eu cymryd i wella’r sefyllfa bresennol.

darllenwch mwy