Canlyniadau Chwilio yn categori Amgylchedd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 163 cofnodion | Tudalen 1 o 17

Lansio cystadleuaeth yn chwilio am yr...

22/06/2017
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Cafodd cystadleuaeth ei lansio gan Darganfod Ceredigion ar y cyd gyda ap Chwedlau’r Gorllewin yn chwilio am yr hunlun gorau wedi’i dynnu gyda’i harwr neu arwres.

darllenwch mwy

Cyfle i wylio dolffiniaid

21/06/2017
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae Ardal Cadwraeth Arbennig Pen Llŷn a'r Sarnau wedi lansio prosiect newydd o'r enw Gwylio Dolffiniaid er mwyn monitro cydymffurfiad â'r Cod Morol a chasglu data gwerthfawr am ein mamaliaid morol.

darllenwch mwy

Lansio prosiect i ddarganfod achos ma...

21/06/2017
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Fe fydd prosiect newydd yn dechrau i geisio darganfod beth sy’n achosi marwolaethau cocos yng Nghilfach Tywyn, ger Llanelli.

darllenwch mwy

Angen mwy o sylw i'r Gymraeg wrth god...

20/06/2017
Categori: Amgylchedd, Iaith, Newyddion

Mae’r mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi galw am well sylw i’r Gymraeg wrth benderfynu ar faterion cynllunio wrth godi tai newydd.

darllenwch mwy

Dwy gymuned yn dathlu dechrau cynhyrc...

20/06/2017
Categori: Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Bydd cymunedau Dyffrynnoedd Ogwen a Phadarn/Peris yng Ngwynedd yn dathlu ddydd Sadwrn yma wrth iddynt ddechrau cynhyrchu trydan dros eu hunain o ganlyniad i'r datblygiadau trydan dwr newydd.

darllenwch mwy

Lansio llyfryn dros annibyniaeth i Gy...

19/06/2017
Categori: Addysg, Amgylchedd, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Fe gafodd llyfryn yn dadlau dros annibyniaeth ei lansio ddydd Sadwrn gan fudiad YesCymru yn ystod ei cynhadledd flynyddol yn Aberystwyth.

darllenwch mwy

Pasg llwyddiannus i fusnesau yn y diw...

16/06/2017
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae canlyniadau arolwg an fusnesau o’r diwydiant ymwelwyr yng Nghymru yn dangos eu bod wedi cael Pasg gwych gyda chynnydd mewn busnes o gymharu â 2016.

darllenwch mwy

Lansio ymgynghoriad ar ddyfodol Yr Wy...

15/06/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Newyddion

Mae Partneriaeth yr Wyddfa heddiw yn lansio ymgynghoriad ar y ffordd ymlaen i fynydd uchaf Cymru.

darllenwch mwy

Ymwelwyr yn gwledda ar gig oen Cymrei...

12/06/2017
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae ymwelwyr cyntaf â safle Hafan Epig yng nghanolbarth Cymru wedi bod yn gwledda ar Gig Oen Cymru wedi’i rostio.

darllenwch mwy

Datblygiad cynaliadwy ar yr agenda i ...

07/06/2017
Categori: Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Fe fydd cwmnïau amlwg o’r sector fwyd a diod yng ngogledd Cymru yn cyfarfod i drafod datblygu cynaliadwy ym Mhrifysgol Bangor fis nesaf.

darllenwch mwy