Canlyniadau Chwilio yn categori Amgylchedd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 396 cofnodion | Tudalen 1 o 40

Cystadleuaeth i ddylunio murlun ar gy...

11/12/2018
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Newyddion

Mae Cyngor Ceredigion yn chwilio am bobl ifanc sydd â syniadau creadigol i ddylunio murlun newydd i Bromenâd Aberystwyth.

darllenwch mwy

Myfyrwyr yn gwirfoddoli i blannu cann...

11/12/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae myfyrwyr o Brifysgol Bangor wedi plannu cannoedd o goed fel rhan o broject bywyd gwyllt cyffrous gyda busnes twristiaeth yn Eryri.

darllenwch mwy

Dewis cynrychiolydd Cymru ar fwrdd tw...

07/12/2018
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru fod prif swyddog gweithredol y Celtic Manor, Ian Edwards wedi ei ddewis i gynrychioli Cymru ar Fwrdd Visit Britain.

darllenwch mwy

Bachgen ifanc o Rydaman yn senedd ieu...

05/12/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae bachgen ifanc o Rydaman wedi cynrychioli'r Sir Gâr mewn dadl yn Nhŷ'r Cyffredin yn Llundain.

darllenwch mwy

Dysgwyr ifanc o Landrindod yn ennill ...

05/12/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi enillwyr Wobr Fesen Aur cyntaf erioed, gyda ysgol o Landrindod ym Mhowys yn dod i'r brig.

darllenwch mwy

Y cyfarfod cyntaf i ddatblygu diwydia...

04/12/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Bu cynhyrchwyr, gwyddonwyr a rheoleiddwyr pysgod cregyn yn cyfarfod ym Mhrifysgol Bangor heddiw ar gyfer y gweithdy cyntaf i ddatblygu Canolfan Pysgod Cregyn newydd.

darllenwch mwy

Ffigyrau newydd yn dangos bod tywydd ...

03/12/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Newyddion

Mae ffigurau newydd a ryddhawyd gan Lywodraeth Cymru yn dangos bod ffactorau tywydd, yn ôl y disgwyl, wedi taro diwydiant defaid Cymru eleni.

darllenwch mwy

Cynnydd mewn rhai poblogaethau o adar...

30/11/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Dengys canlyniadau cychwynnol cyfrifiad cenedlaethol o adar môr gan Cyfoeth Naturiol Cymru gynnydd sylweddol mewn gwylogod a llursod o gwmpas arfordir Cymru.

darllenwch mwy

Buddsoddwyr a phrosiectau twristiaeth...

30/11/2018
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Fe ddaeth buddsoddwyr â datblygwyr ynghyd er mwyn trafod cyfleoedd buddsoddi mewn twristiaeth yn Stadiwm Principaiity Caerdydd ddoe.

darllenwch mwy

Cymru yn barod i arwain ar gerbydau t...

29/11/2018
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae Cymru yn barod i fanteisio ar y cyfleoedd enfawr sy'n cael eu cynnig gan Gerbydau Trydan a Hydrogen, yn ôl Ken Skates pan oedd yn siarad â phrif gwmnïau y sector ddoe.

darllenwch mwy