Canlyniadau Chwilio yn categori Amgylchedd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 189 cofnodion | Tudalen 1 o 19

Cyfle i ffermwyr defaid fynychu cynha...

20/09/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru yn cynnig nawdd i ffermwr defaid o Gymru i fynychu Cynhadledd Ford Gron y Bridwyr Defaid yn Nottingham ar 17-19 Tachwedd.

darllenwch mwy

Parc Arfordir Penfro yn chwilio am wi...

20/09/2017
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn chwiio am wirfoddolwyr i ddysgu a hyfforddi yn yr awyr agored.

darllenwch mwy

Gwirfoddolwyr yn gwneud gwahaniaeth y...

18/09/2017
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Disgwylir y bydd dros 100 o bobl o bob cwr o’r wlad yn cymryd rhan mewn digwyddiad Gwneud Gwahaniaeth i wirfoddolwyr ar ddiwedd y mis, o dan arweiniad yr elusen gadwraeth leol Cymdeithas Eryri.

darllenwch mwy

Syllu ar y sêr yng Nghestyll Cymru

14/09/2017
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bydd cyfres o ddigwyddiadau syllu ar y sêr yn cael eu cynnal yr hydref hwn mewn pump o gestyll Cymru, gan roi cyfle i ymwelwyr astudio’r sêr ac archwilio’r safle ar ôl iddi dywyllu.

darllenwch mwy

Ymgyrch fawr i daclo’r gwiddonyn pinwydd

08/09/2017
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi mynd ati i daclo pla sy’n byw ar gonwydd mewn ffordd ecogyfeillgar.

darllenwch mwy

Cymru'n boblogaidd ymhlith twristiaid...

07/09/2017
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae ffigurau a gyhoeddwyd heddiw ar nifer sy’n ymweld a Chymru o weddill Gwledydd Prydain yn dangos bod Cymru wedi perfformio’n well na gweddill Prydain yn y 12 mis a ddaeth i ben ym mis Mai 2017.

darllenwch mwy

Agor Yr Ysgwrn yn swyddogol

06/09/2017
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Cafodd Yr Ysgwrn yn Nhrawsfynydd ei agor yn swyddogol heddiw gan Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones yng nghwmni Gerald Williams, nai'r bardd enwog a’r milwr o’r Rhyfel Byd Cyntaf, Hedd Wyn.

darllenwch mwy

Treialu ffordd newydd o blannu coed

04/09/2017
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn arbrofi gyda pheiriant arbennig a dyfeisgar ar gyfer plannu coed ar dir Llywodraeth Cymru.

darllenwch mwy

Hwb ariannol i gaffi newydd ym Mhentywyn

01/09/2017
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Derbyniodd caffi lleol newydd ym Mhentywyn hwb ariannol i ddechrau busnes yn gweini ar ymwelwyr ger y traeth adnabyddus yn Sir Gâr.

darllenwch mwy

Dod a straeon hudolus yn fyw ym Mhenfro

01/09/2017
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae rhai o straeon mwyaf brawychus a mythau mwyaf hudolus Sir Benfro wedi dod yn fyw mewn cyfres o fideos a straeon sain dwyieithog newydd fel rhan o brosiect i ddathlu Blwyddyn y Chwedlau.

darllenwch mwy