Canlyniadau Chwilio yn categori Amgylchedd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 366 cofnodion | Tudalen 1 o 37

Datblygu sgiliau traddodiadol ar ffer...

16/10/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn darparu sesiynau i ddysgu crefft sydd wedi bod yn rhan o dirlun Eryri ers canrifoedd.

darllenwch mwy

Cyfle unigryw i fynd ar daith tywys g...

12/10/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau

Bydd cyfle unigryw i fynd ar daith tywys breifat yng nghwmni arbenigwr cadwraeth Cadw o amgylch Castell Coch, ger Caerdydd i weld y gwaith cadwraeth yn cael ei gyflawni.

darllenwch mwy

Cyfeillion y Ddaear Japan yn rhannu p...

09/10/2018
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd Ayumi Fukakusa o Gyfeillion y Ddaear Japan a phedwar ymgyrchydd o wahanol brifysgolion yn Japan yn rhannu eu profiadau o ymgyrchu yn erbyn allforio technoleg niwclear o Japan i'r Wylfa mewn cyfarfod cyhoeddus ym Mangor wythnos nesaf.

darllenwch mwy

Ar drothwy gwasanaeth a threfn newydd...

09/10/2018
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Gyda llai nag wythnos i fynd tan i awdurdod Trafnidiaeth Cymru gymryd yr awenau am redeg gwasanaethau trenau Cymru a'r Gororau, mae ysgrifennydd Trafnidiaeth Cymru Ken Skates wedi disgrifio rhai o'r newidiadau gwerth bron £5bn o welliannau i’r gwasanaethau'r rheilffyrdd dros 15 mlynedd y contract.

darllenwch mwy

Arddangosfa I'r Byw yn agor yn Storie...

05/10/2018
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae’r arddangosfa I’r Byw wedi agor yn Storiel, Bangor sy’n mynd ati trwy gelfyddyd gain i edrych ar brofiadau emosiynol bywyd.

darllenwch mwy

Darganfod trysorau archaeolegol yn si...

05/10/2018
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Cafodd trysorau archaeolegol o’r nawfed ganrif i'r bymthegfed ganrif eu canfod yn Sir Fynwy yn ddiweddar.

darllenwch mwy

Llwybr newydd ar lethrau uchaf yr Wyddfa

05/10/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Diolch i arian a godwyd trwy ymgyrch cyllido torfol Adfer ein Mynyddoedd yn ôl yn 2016, mae cymal cyntaf y gwaith o adeiladu llwybr ar ran uchaf Llwybr Watkin i gopa’r Wyddfa wedi ei gwblhau.

darllenwch mwy

Cymeriad poblogaidd Cyw yn annog plan...

04/10/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Yr wythnos hon mae gwasg y Lolfa yn cyhoeddi llyfr newydd yng nghyfres boblogaidd Cyw i gyflwyno’r neges i blant am ailgylchu a'r angen i edrych ar ôl yr amgylchedd.

darllenwch mwy

Hwb ariannol i waith ailddatblygu Lly...

02/10/2018
Categori: Amgylchedd, Chwaraeon, Newyddion

Bu’r Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, yr Arglwydd Elis-Thomas, yn ymweld heddiw â chronfa ddŵr Llys-y-frân yn Sir Benfro wrth i gynlluniau i ailddatblygu’r safle yn barc hamdden a chanolfan weithgareddau dŵr ac awyr agored eiconig gyrraedd carreg milltir.

darllenwch mwy

Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ...

02/10/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae pont o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg ganrif yng Nghoed Canaston wedi cael ei hatgyweirio’n helaeth gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro diolch i gyllid gan Barc Gwyliau Cenedlaethol Bluestone.

darllenwch mwy