Canlyniadau Chwilio yn categori Amgylchedd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 234 cofnodion | Tudalen 1 o 24

Prifysgol Aberystwyth yn ymchwilio i ...

13/02/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae gwyddonwyr o Brifysgol Aberystwyth yn arwain prosiect ymchwil newydd i ddod o hyd i ffyrdd o leihau llygredd nitrogen wrth gynhyrchu llaeth.

darllenwch mwy

Digon o hwyl i'r teulu ym Mharc Arfor...

12/02/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Os ydych chi’n chwilio am ddiwrnod o hwyl yn ystod hanner tymor yr wythnos hon, mae gan atyniadau ymwelwyr Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ddigon i ysbrydoli i archwilio’r dirwedd hon sydd o safon fyd-eang wrth i Flwyddyn y Môr ddechrau o ddifrif.

darllenwch mwy

Llawer o Gymru yn deffro i drwch o eira

06/02/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Deffrodd llawer o Gymru i drwch o eira ben bore heddiw, ac wrth i’r tywydd oer barhau, mae'r swyddfa dywydd yn rhybuddio am nosweithiau rhewllyd.

darllenwch mwy

Iolo Williams i agor Arddangosfa Wallace

05/02/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bydd arddangosfa o waith arloesol Cymro nodedig a ddarganfu’r broses o esblygiad trwy ddetholiad naturiol ochr yn ochr â Charles Darwin, yn cael ei hagor gan y cyflwynydd teledu a’r naturiaethwr blaenllaw Iolo Williams yn Hen Goleg Prifysgol Aberystwyth ddydd Iau yma.

darllenwch mwy

Dathlu chwarter canrif o wasanaeth ym...

05/02/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Cafodd pedwar aelod o staff Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro blaciau arbennig bob un i ddathlu chwarter canrif o wasanaeth i’r sefydliad.

darllenwch mwy

Hwb ariannol i Goedwig Cwmcarn

01/02/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bu’r Arglwydd Elis-Thomas, y Gweinidog Twristiaeth, yn ymweld â Choedwig Cwmcarn heddiw i ddathlu’r newyddion bod yr atyniad yn mynd i gael £160,000 i ehangu a gwellau gweithgareddau a chyfleusterau a gwella profiadau ymwelwyr.

darllenwch mwy

Cyfoeth Naturiol Cymru yn agor labord...

31/01/2018
Categori: Amgylchedd, Newyddion

“Bydd mentrau o’r fath yn ein helpu i ddiogelu’r amgylchedd er budd cenedlaethau’r dyfodol ac ar yr un pryd yn darparu swyddi cynaliadwy a hyfforddiant”.

darllenwch mwy

Pobl Tregaron yn dod at ei gilydd i r...

31/01/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae grŵp o bobl leol wedi cymryd cyfrifoldeb dros redeg canolfan hamdden yn Nhregaron, ger Aberystwyth.

darllenwch mwy

Gweinidog yr Amgylchedd yn profi pryd...

30/01/2018
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe fu Gweinidog yr Amgylchedd yn cyfarfod gyda gwirfoddolwyr sy'n helpu i gadw Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, a hynny wrth iddi ymweld â’r ardal am y tro cyntaf ers iddi gael ei phenodi.

darllenwch mwy

Ansicrwydd Brexit yn peri pryder i'r ...

26/01/2018
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Bu Rheolwr Datblygu’r Farchnad yn Hybu Cig Cymru, Rhys Llywelyn, yn defnyddio araith i gynhadledd amaethyddol bwysig i amlinellu’r sialensau y mae Brexit yn ei achosi o ran allforio cig coch.

darllenwch mwy