Canlyniadau Chwilio yn categori Amgylchedd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 302 cofnodion | Tudalen 1 o 31

Tywydd braf yn hwb i'r diwydiant twri...

22/06/2018
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Yn ôl canlyniadau arolwg twristiaeth a gyhoeddwyd yr wythnos hon, mae'r tywydd da yn ystod mis Mai a dechrau Mehefin wedi rhoi hwb i'r diwydiant − ac mae’n llawn hyder am yr haf sydd ar ddod.

darllenwch mwy

Cyhoeddi rhestr o enwau lleoedd Cymru

20/06/2018
Categori: Amgylchedd, Ar-lein, Iaith, Newyddion

Bydd rhestr gynhwysfawr o enwau lleoedd Cymru yn cael ei chyhoeddi gan Gomisiynydd y Gymraeg heddiw, fydd yn cynnig sillafiad safonol ar gyfer enwau pentrefi, trefi a dinasoedd yng Nghymru.

darllenwch mwy

Diogelu dyfodol Afon Eden yn Eryri

19/06/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi sicrhau gwell dyfodol i’r Afon Eden, diolch i grant hael gan Lywodraeth Cymru a brwdfrydedd tirfeddianwyr lleol.

darllenwch mwy

Apêl gan Cyfoeth Naturiol Cymru ar by...

18/06/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gofyn i bysgotwyr yng Nghymru helpu i warchod stociau pysgod trwy gytuno’n wirfoddol i ryddhau’r holl eogiaid a mwy o’r brithyllod môr a gaiff eu dal ganddynt yn 2018.

darllenwch mwy

Chwilio am gofnodion o bysgod prin yn...

15/06/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gofyn i bobl am help i gofnodi pysgod prin sydd i’w cael yn afonydd Cymru.

darllenwch mwy

Dathliad o ddysgu awyr agored ym Mhenfro

14/06/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden

Cynhaliodd Ysgolion Awyr Agored Sir Benfro ddathliad o ddysgu awyr agored ar Stad Ystagbwll yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol fis Mai i nodi’r Diwrnod Dosbarthiadau Gwag Rhyngwladol.

darllenwch mwy

Annog defnydd o’r iaith yn y maes awy...

14/06/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iaith, Newyddion

Yr haf yma bydd dwy o fentrau iaith y gogledd, ar y cyd gyda phartneriaeth amgylcheddol yn trefnu cyfres o deithiau maes fydd yn cynyddu hyder siaradwyr Cymraeg i ddefnyddio mwy ar y Gymraeg yn eu gwaith yn y sectorau amgylcheddol ac awyr agored.

darllenwch mwy

Agor llwybrau newydd yng Nghoedtir Ll...

13/06/2018
Categori: Amgylchedd, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Mae tri llwybr newydd wedi agor yng Nghoetir Ysbryd Llynfi ger Maesteg gan Cyfoeth Naturiol Cymru a fydd yn ddelfrydol ar gyfer rhedwyr.

darllenwch mwy

Annog y cyhoedd i fwynhau edrych ar y...

13/06/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Cyngor Ceredigion yn annog aelodau'r cyhoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau arfordirol heb amharu ar fywyd gwyllt a chynefinoedd arbennig Bae Ceredigion ar ôl i unigolion fynd yn agos at y dolffiniaid ym Mae Ceredigion yn ddiweddar a nofio yn eu mysg.

darllenwch mwy

Dŵr yfed am ddim ar hyd Llwybr Arford...

08/06/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi yr wythnos hon y bydd dŵr yfed am ddim ar gael i’r cyhoedd mewn prif gymunedau ar hyd Llwybr Arfordir Cymru, i gydfynd gyda sicrhau bod mwy o gyfleoedd ar gael i yfed dŵr mewn mannau cyhoeddus ledled Cymru er mwyn lleihau’r defnydd o boteli untro.

darllenwch mwy