Canlyniadau Chwilio yn categori Amaethyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 192 cofnodion | Tudalen 1 o 20

Wythnos o drafodaethau pwysig i ddod ...

16/07/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe fydd Undeb Amaethwyr Cymru yn trafod y pynciau llosg sy'n wynebu'r diwydiant ffermio yng Nghymru yn Sioe Frenhinol Cymru 2018 yr wythnos nesaf trwy gynnal cyfres o seminarau a grwpiau trafod.

darllenwch mwy

Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn cynnal d...

25/06/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Chwaraeon, Newyddion

Cynhaliwyd Diwrnod Chwaraeon Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru yng Nghanolfan Hamdden Prifysgol Aberystwyth ar ddydd Sul yr 24ain o Fehefin.

darllenwch mwy

Gofynion y cwsmer ar frig agenda ffer...

22/06/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Wrth i Brexit achosi ail-asesiad o lle all y brif farchnadoedd fod i gig coch o Gymru yn y dyfodol, mae Hybu Cig Cymru yn trefnu rownd newydd o gyrsiau yn rhad ac am ddim, sy’n dod â phroseswyr a ffermwyr ynghyd er mwyn cynyddu dealltwriaeth am anghenion cwsmeriaid y dyfodol.

darllenwch mwy

Dirprwyaeth o Sbaen yn dod i Gymru i ...

08/06/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Ymwelodd dirprwyaeth o fewnforwyr a phrynwyr archfarchnadoedd o Sbaen â Chymru y mis hwn, a thrwy hynny gwnaethant dynnu sylw at y rhan hanfodol sydd gan allforion i wneud y diwydiant cig yn broffidiol.

darllenwch mwy

Hybu Cig Cymru yn chwilio am geisiada...

07/06/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Os ydych chi’n ffermwr, yn gigydd neu’n gogydd sy’n awchu am wybodaeth newydd, yna gallech fod yn gymwys am ysgoloriaeth Hybu Cig Cymru a fydd yn helpu at eich costau teithio i weld sut mae’ch cyfoedion ar draws y byd yn arloesi ond mae’r dyddiad cau fis yma.

darllenwch mwy

Lansio ryseitiau i ddenu cwsmeriaid i...

01/06/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru wedi lansio taflenni a phosteri newydd er mwyn arddangos safon a hyblygrwydd y porc sy’n cael ei gynhyrchu yng Nghymru.

darllenwch mwy

Hybu Cig Cymru yn lansio Gweledigaeth...

18/05/2018
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Cafodd prosbectws ei lansio yr wythnos ar gyfer dyfodol ffermio da byw yng Nghymru gan Kevin Roberts, cadeirydd Hybu Cig Cymru.

darllenwch mwy

Lansio cyfeirlyfr hadau glaswellt i h...

16/05/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Bydd rhifyn newydd o’r cyfeirlyfr hadau glaswellt, sy’n helpu ffermwyr i gynhyrchu gwair a chynyddu elw, yn cael ei lansiad Cymreig yn Nigwyddiad Tir Glas Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yng Ngharnbwll, Four Crosses, ger y Trallwng heddiw.

darllenwch mwy

Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn rhoi tys...

15/05/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Newyddion

Yr wythnos diwethaf aeth cynrychiolwyr o Glwb Ffermwyr Ifanc Cymru i San Steffan i gyfarfod y Pwyllgor Materion Cymreig i roi tystiolaeth am y diwydiant amaethyddol yng Nghymru.

darllenwch mwy

Cydweithio i daclu llygredd amaethydd...

03/05/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Fe fydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn cydweithio gyda Cyswllt Ffermio ar fenter newydd i fynd i’r afael â llygredd amaethyddol yng Nghymru.

darllenwch mwy