Canlyniadau Chwilio yn categori Amaethyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 152 cofnodion | Tudalen 1 o 16

Dathlu cychwyn ymgyrch Cig Oen Cymru

27/07/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Wrth i’r Sioe Frenhinol ddirwyn i ben, mae’r diwydiant Cig Oen yng Nghymru yn edrych ymlaen at gychwyn ei ymgyrch hyrwyddo haf yn y farchnad led-led Prydain.

darllenwch mwy

Hwb i'r diwydiant cig oen yng Nghymru

21/07/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae gwleidyddion ac arweinwyr y diwydiant amaeth wedi croesawu’r cyhoeddiad y bydd un o archfarchadoedd mwyaf Prydain yn gwerthu Cig Oen Cymru ar gownteri cigydd 72 o’u siopau mwyaf.

darllenwch mwy

Denmarc yn cyfri defaid Cymru

13/07/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Yr wythnos hon, bydd pobl Denmarc yn cael gweld sut mae Cig Oen Cymru’n cael ei gynhyrchu gyda lansiad Camera Cig Oen arloesol - ffrwd byw 24-awr o dirlun Cymru sy’n dangos defaid ac ŵyn yn crwydro’n rhydd yn eu hamgylchedd naturiol.

darllenwch mwy

Cyflwyno tystiolaeth am fesurau newid...

12/07/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Bu Hybu Cig Cymru yn pwysleisio’r cyfraniad cadarnhaol y gallai’r sector amaeth yng Nghymru ei wneud i liniaru newid hinsawdd mewn tystiolaeth a roddwyd i Bwyllgor Newid Hinsawdd Prydain yng Nghaerdydd wythnos diwethaf.

darllenwch mwy

Cogydd arloesol am hyrwyddo cig oen C...

30/06/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae cogydd arloesol Imran Nathoo a serennodd yng nghyfres Masterchef y BBC, yn cydweithio cyda Hybu Cig Cymru ac un o fwytai pizza gorau Caerdydd i gyflwyno profiad bwyd newydd i’r brifddinas mewn bwyty dros-dro.

darllenwch mwy

Lansio llyfryn gan arddwyr adnabyddus

23/06/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Fe fydd llyfryn gan arddwyr adnabyddus yn trafod 10 cnwd llysiau gorau Ynys Mon yn cael ei lansio fis nesaf.

darllenwch mwy

Lansio ymgynghoriad ar ddyfodol Yr Wy...

15/06/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Newyddion

Mae Partneriaeth yr Wyddfa heddiw yn lansio ymgynghoriad ar y ffordd ymlaen i fynydd uchaf Cymru.

darllenwch mwy

Codi £2,400 at achos da gyda chalendr...

07/06/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Llwyddodd Clwb Ffermwyr Ifanc Bro Ddyfi i gasglu £2,400 i Ambiwlans Awyr Cymru wrth greu calendr arbennig gyda’r aelodau yn noethlymun.

darllenwch mwy

Ymgyrch i annog cenhedlaeth newydd o ...

06/06/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae ymgyrch newydd wedi’i lansio gan Glwb Ffermwyr Ifanc Cymru i annog cenhedlaeth newydd o fridwyr moch er mwyn datblygu’r diwydiant cig moch yng Nghymru.

darllenwch mwy

Annog amaethwyr i bleidleisio yn yr e...

05/06/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru yn annog eu haelodau i fynd i bleidleisio yn yr Etholiad Cyffredinol, ddydd Iau yma er budd amaethyddiaeth.

darllenwch mwy