Canlyniadau Chwilio yn categori Amaethyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 212 cofnodion | Tudalen 1 o 22

Selsig safonol o Ben Llŷn yn dod i'r ...

19/09/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Bydd bwyty unnos yng nghanol Caerdydd yn ymddangos am ddiwrnod yn unig yn darparu cŵn poeth moethus am ddim gan gwmni Oinc Oinc o Ben Llŷn.

darllenwch mwy

Ffermwr yn ymddiswyddo o rwydwaith natur

17/09/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Mae ffermwr o’r Bala, Geraint Davies, a ymddiswyddodd fel Cadeirydd Cymru o Nature Friendly Farming Network yr wythnos diwethaf, wedi cyfeirio at wahaniaethau barn ar gydnabod effeithiau posib polisïau ar deuluoedd a chynhyrchu bwyd fel y prif resymau a arweiniodd ato’n teimlo na allai bellach arwain y sefydliad yng Nghymru.

darllenwch mwy

Blasau indiaidd yn gyfuniad perffaith...

13/09/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae ymgyrch Hybu Cig Cymru wrthi’n gwneud ymchwil ar y cyd â chogyddion er mwyn datblygu cynhyrchion newydd a thynnu sylw at botensial cig oen mewn prydau parod indiaidd neu fyrgyrs.

darllenwch mwy

Rhaglen ymchwil tir glas yn chwilio a...

06/09/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Newyddion

Mae angen ffermydd cig eidion a defaid ar gyfer prosiect newydd a fydd yn helpu ffermwyr ar draws Prydain i reoli eu tir glas yn well.

darllenwch mwy

Y byd amaeth yn galaru Meurig Voyle

05/09/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Bu farw Meurig Voyle, un o hoelion wyth y byd amaethyddol ac Undeb Amaethwyr Cymru, yn 93 oed.

darllenwch mwy

Ymchwil newydd yn edrych ar ffyrdd o ...

04/09/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae adroddiad newydd a ysgrifennwyd gan Hybu Cig Cymru ar ran WRAP Cymru wedi canfod nifer o ffyrdd y gallai’r sector prosesu cig coch yng Nghymru leihau gwastraff a chynyddu effeithlonrwydd.

darllenwch mwy

Hybu Cig Cymru yn rhannu'r cariad tua...

31/08/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru yn ymuno gyda’r ymgyrch ‘Wythnos Caru Cig Oen’ ar draws Brydain yr wythnos hon trwy gefnogi siopau bach a mawr sy’n hyrwyddo Cig Oen Cymru PGI.

darllenwch mwy

Lesley Griffiths yn cyhoeddi cymorth ...

30/08/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, Lesley Griffiths wedi cyhoeddi ei bod am ddarparu benthyciad newydd i helpu ffermwyr na fydd yn derbyn taliadau sylfaenol neu BPS ar y diwrnod cyntaf.

darllenwch mwy

Trafod ymgynghoriad cyfredol Llywodra...

24/08/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Fe roedd ymgynghoriad cyfredol Llywodraeth Cymru ar ddyfodol amaethyddiaeth ar frig yr agenda.ymhlith aelodau cangen Meirionnydd o Undeb Amaethwyr Cymru yn Sioe Sir Feirionnydd yn Ystâd y Rhug ger Corwen ddydd Mercher diwethaf.

darllenwch mwy

Cyhoeddi llyfryn yn rhoi cyngor ar be...

24/08/2018
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Newyddion

Cafodd argraffiad newydd o lyfryn sy’n rhoi arweiniad ymarferol ynghylch pesgi ŵyn yn gost-effeithiol ac effeithlon ei gyhoeddi gan Hybu Cig Cymru.

darllenwch mwy