Canlyniadau Chwilio yn categori Amaethyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 176 cofnodion | Tudalen 1 o 18

Cigyddion o Sir Fflint yn cipio gwobr...

15/03/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae perchnogion siop fferm yng ngogledd Cymru yn dathlu ar ôl ennill gwobr i gigyddion mewn seremoni sy’n cael ei alw’n ‘Oscars Cefn Gwlad’.

darllenwch mwy

Cynhadledd fwyd i ysbrydoli athrawon

12/03/2018
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Bwyd

Bydd athrawon yn cael cyfle i gael profiad ymarferol o ddefnyddio cig coch yn yr ystafell ddosbarth a deall y rôl y mae wedi ei chwarae mewn diet iach yn y gorffennol, y presennol a'r dyfodol, gyda chymorth ymgyrch Hybu Cig Cymru.

darllenwch mwy

Undeb amaeth yn lansio ymgyrch Cyllid...

12/03/2018
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi lansio ei ymgyrch 'Cyllid Ffermio Teg’ er mwyn tynnu sylw at yr angen ar frys i Lywodraeth Prydain egluro cyllid ar gyfer y sector yng Nghymru.

darllenwch mwy

Canfyddiadau arolwg yn hwb i Gig Oen ...

06/03/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Rhoddwyd hwb i gynnyrch bwyd Cig Oen Cymru PGI – pan gyhoeddwyd canlyniadau arolwg i ganfod yr hyn y mae defnyddwyr targed yn ei feddwl am y brand.

darllenwch mwy

Pwy fydd triawd buddugol y buarth?

14/02/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Pwy fydd enillwyr Fferm Ffactor Seleb eleni? Mae tîm Gareth Wyn Jones bellach wedi llwyddo i gyrraedd y rownd derfynol i wynebu tîm Ioan Doyle.

darllenwch mwy

Prifysgol Aberystwyth yn ymchwilio i ...

13/02/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae gwyddonwyr o Brifysgol Aberystwyth yn arwain prosiect ymchwil newydd i ddod o hyd i ffyrdd o leihau llygredd nitrogen wrth gynhyrchu llaeth.

darllenwch mwy

Dathlu cynnyrch lleol gyda brecwast f...

02/02/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Cynhaliodd Cangen Sir Ddinbych o Undeb Amaethwyr Cymru frecwast ffermdy ddydd Sadwrn diwethaf yn Neuadd Bentref Llansannan.

darllenwch mwy

Cyfarfodydd i archwilio effeithiau Br...

22/01/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe fydd Hybu Cig Cymru yn cyd-drefnu cyfarfodydd teithiol led-led Cymru er mwyn dadansoddi beth fydd Brexit yn ei olygu i ffermwyr Cymru a’u helpu i baratoi eu busnesau gogyfer â gadael yr Undeb Ewropeaidd.

darllenwch mwy

Cam ymlaen cynaladwy i'r diwydiant am...

17/01/2018
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Newyddion

Bydd ymgyrch Hybu Cig Cymru yn cynnal digwyddiad cam-YMLAEN yn Aberystwyth ddiwedd y mis i annog cynaladwyedd ymhlith amaethwyr.

darllenwch mwy

Amaeth yn ganolog i economi Cymru, me...

12/01/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Wrth gyflwyno tystiolaeth i Bwyllgor Materion Cymreig San Steffan ar ddyfodol amaeth Cymru ar ôl Brexit yr wythnos hon, pwysleisiodd Prif Weithredwr Hybu Cig Cymru Gwyn Howells fod amaeth yn ymddangos yn rhan fach o’r economi Brydeinig o ran rhai ystadegau, ond mae’n hollbwysig i economi Cymru.

darllenwch mwy