Canlyniadau Chwilio yn categori Amaethyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 220 cofnodion | Tudalen 1 o 22

Cyhoeddi cyfrol sy'n llawn o ffeithia...

07/11/2018
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Yr wythnos hon mae Gwasg y Lolfa yn cyhoeddi y llyfr Cymraeg cyntaf ym maes Freakonomics - math o lyfrau poblogaidd sy’n datgelu bod y pethau rydym yn eu cymryd yn ganiataol yn anghywir, a hynny yn ôl darganfyddiadau gwyddonol cyfoes.

darllenwch mwy

Cynhadledd i drafod effaith Brexit ar...

05/11/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Bydd ffermwyr, proseswyr bwyd, manwerthwyr a gwleidyddion o Gymru a thu hwnt yn cynnull yn Llanelwedd ddydd Iau yma er mwyn trafod sut y gall Brexit – a’r posibilrwydd brawychus o Brydain yn gadael yr Undeb Ewropeaidd heb gytundeb – effeithio ar y diwydiannau cig oen, cig eidion a phorc a’r miloedd o swyddi sy’n ddibynnol arnynt.

darllenwch mwy

Blogwyr o'r Eidal yn canu clodydd Cig...

01/11/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Fel canlyniad i daith ymchwil i Gymru yn ddiweddar, mae blogwyr bwyd o’r Eidal wedi bod yn canu clodydd Cig Oen Cymru ar y cyfryngau cymdeithasol yn yr Eidal.

darllenwch mwy

Newidiadau i daliadau ffermio am ddin...

30/10/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi rhybuddio y gallai newidiadau arfaethedig Llywodraeth Cymru i daliadau ffermio ddinistrio'r Gymraeg ar lawr gwlad.

darllenwch mwy

Arbenigwr o Brifysgol Bangor yn gofyn...

25/10/2018
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Bydd Dr. Prysor Williams o Brifysgol Bangor yn annerch cynrychiolwyr o fyd amaeth mewn cynhadledd arbennig Hybu Cig Cymru yn gofyn y cwestiwn ‘Cig Coch o Gymru – yn fwy gwyrdd na’r disgwyl?’

darllenwch mwy

Sioe deithiol yn hybu gwerthiant Cig ...

22/10/2018
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae ymgyrch yn ystod yr haf i hyrwyddo Cig Oen Cymru PGI yn uniongyrchol i ddefnyddwyr mewn siopau mawr ledled Cymru a Lloegr wedi arwain at gynnydd sydyn mewn gwerthiant.

darllenwch mwy

Cigyddion o Gymru yn dod i'r brig mew...

18/10/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae dau gigydd o Gymru ymhlith pump sydd wedi cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth bwysig i gigyddion ledled gwledydd Prydain.

darllenwch mwy

Aelodau yn mynychu Cyfarfod Blynyddol...

02/10/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Teithiodd aelodau o’r mudiad o bob cwr o Gymru i Aberystwyth i fynychu penwythnos Cyfarfod Blynyddol Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru.

darllenwch mwy

Selsig safonol o Ben Llŷn yn dod i'r ...

19/09/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Bydd bwyty unnos yng nghanol Caerdydd yn ymddangos am ddiwrnod yn unig yn darparu cŵn poeth moethus am ddim gan gwmni Oinc Oinc o Ben Llŷn.

darllenwch mwy

Ffermwr yn ymddiswyddo o rwydwaith natur

17/09/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Mae ffermwr o’r Bala, Geraint Davies, a ymddiswyddodd fel Cadeirydd Cymru o Nature Friendly Farming Network yr wythnos diwethaf, wedi cyfeirio at wahaniaethau barn ar gydnabod effeithiau posib polisïau ar deuluoedd a chynhyrchu bwyd fel y prif resymau a arweiniodd ato’n teimlo na allai bellach arwain y sefydliad yng Nghymru.

darllenwch mwy