Canlyniadau Chwilio yn categori Amaethyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 158 cofnodion | Tudalen 1 o 16

Cogyddes o Wlad Belg yn ennill gyda C...

06/10/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Coronwyd Laure Genonceaux fel Cogyddes y flwyddyn mewn cystadleuaeth yng Ngwlad Belg ar gyfer 2017 ar ôl creu rysait penigamp gyda Chig Oen Cymru.

darllenwch mwy

Cyfle i ffermwyr defaid fynychu cynha...

20/09/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru yn cynnig nawdd i ffermwr defaid o Gymru i fynychu Cynhadledd Ford Gron y Bridwyr Defaid yn Nottingham ar 17-19 Tachwedd.

darllenwch mwy

Pryderon amaethwyr dros ymgynghoriad ...

15/09/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae ffermwyr led-led Cymru wedi mynegi pryderon ynglŷn â’r cynigion sy’n cael eu gwneud yn ymgynghoriad Llywodraeth Cymru wrth reoli adnoddau naturiol Cymru, yn ol Undeb Amaethwyr Cymru.

darllenwch mwy

Camera Cig Oen yn denu cigyddion o Dd...

13/09/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Yn ystod yr haf, lansiwyd y Camera Cig Oen – yr ymgyrch hynod boblogaidd yn Nenmarc lle gosodwyd dau gamera modern gan Hybu Cig Cymru ar ffermydd yng ngogledd a chanolbarth Cymru.

darllenwch mwy

Cogyddion enwog yn dangos eu cariad t...

08/09/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae rhai o brif gogyddion gwledydd Prydain wedi bod yn hyrwyddo toriadau Cig Oen Cymru nad ydynt yn cael eu coginio’n aml mewn digwyddiadau a gwyliau uchel eu proffil ledled y wlad i nodi 'Wythnos Caru Cig Oen'.

darllenwch mwy

Cig oen Cymru am serennu mewn cyfres ...

01/09/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Fe fydd Cig Oen Cymru yn serennu mewn gyfres fwyd boblogaidd nos Lun yma ar BBC 2, a hynny yn ystod ‘wythnos Caru Cig Oen’.

darllenwch mwy

Dathlu cychwyn ymgyrch Cig Oen Cymru

27/07/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Wrth i’r Sioe Frenhinol ddirwyn i ben, mae’r diwydiant Cig Oen yng Nghymru yn edrych ymlaen at gychwyn ei ymgyrch hyrwyddo haf yn y farchnad led-led Prydain.

darllenwch mwy

Hwb i'r diwydiant cig oen yng Nghymru

21/07/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae gwleidyddion ac arweinwyr y diwydiant amaeth wedi croesawu’r cyhoeddiad y bydd un o archfarchadoedd mwyaf Prydain yn gwerthu Cig Oen Cymru ar gownteri cigydd 72 o’u siopau mwyaf.

darllenwch mwy

Denmarc yn cyfri defaid Cymru

13/07/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Yr wythnos hon, bydd pobl Denmarc yn cael gweld sut mae Cig Oen Cymru’n cael ei gynhyrchu gyda lansiad Camera Cig Oen arloesol - ffrwd byw 24-awr o dirlun Cymru sy’n dangos defaid ac ŵyn yn crwydro’n rhydd yn eu hamgylchedd naturiol.

darllenwch mwy

Cyflwyno tystiolaeth am fesurau newid...

12/07/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Bu Hybu Cig Cymru yn pwysleisio’r cyfraniad cadarnhaol y gallai’r sector amaeth yng Nghymru ei wneud i liniaru newid hinsawdd mewn tystiolaeth a roddwyd i Bwyllgor Newid Hinsawdd Prydain yng Nghaerdydd wythnos diwethaf.

darllenwch mwy