Canlyniadau Chwilio yn categori Amaethyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 166 cofnodion | Tudalen 1 o 17

Cymru’n cymryd mantais ar fasnach gig...

15/12/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Wrth i ddiwydiant cig coch Cymru edrych ymlaen at 2018, mae Ymgyrch Hybu Cig Cymru wedi bod yn cymryd mantais ar lwyddiant diweddar i Gig Oen Cymru PGI yn y farchnad Almaenig.

darllenwch mwy

Ffermwr o'r Bala yn cynrychioli'r ifa...

08/12/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Mae ffermwr gwartheg a defaid ac aelod o gangen Meirionnydd o Undeb Amaethwyr Cymru wedi cael ei benodi fel Cadeirydd Pwyllgor Llais Yr Ifanc Dros Ffermio Undeb Amaethwyr Cymru.

darllenwch mwy

Blwyddyn lwyddiannus i'r ffermwr ifan...

06/12/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Newyddion

Yn dilyn lansiad partneriaeth newydd gyda Syniadau Mawr Cymru yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru, mae Rhaglen Fenter Wledig y mudiad nawr ar y gweill.

darllenwch mwy

Undeb Amaethwyr yn annog pobl i siopa...

01/12/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru yn annog siopwyr i wneud y siopa Nadolig yn lleol ac i gefnogi busnesau gwledig a lleol.

darllenwch mwy

Y Ffermwyr Ifanc yn barod am y Ffair ...

27/11/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Bydd Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn cynnal rhaglen lawn o weithgareddau yn Ffair Aeaf Cymru ac ar gyfer nifer o aelodau’r mudiad mae atyniad y Ffair mor gryf ag atyniad y Sioe Fawr.

darllenwch mwy

Eryri yn croesawu Eisteddfod Ffermwyr...

17/11/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Bydd digon o hwyl yn Venue Cymru, Llandudno nos Sadwrn yma wrth i Eryri groesawu Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Cymru 2017.

darllenwch mwy

Ffermwyr Ifanc Cymru yn dysgu yn Uche...

08/11/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Newyddion

Fe aeth dros 50 o swyddogion Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru ar daith i Ucheldiroedd yr Alban yn ddiweddar i edrych ar fentrau ffermio yn yr ardal.

darllenwch mwy

Masnach yn hawlio'r sylw yng Nghynhad...

19/10/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Bydd cyfle i daclo’r prif bynciau llosg sy’n diwydiant cig ar Dachwedd 9 wrth i ffermwyr, proseswyr, manwerthwyr a ffurfwyr polisi gwrdd yng nghynhadledd flynyddol Hybu Cig Cymru yng Ngwesty’r Vale ger Caerdydd.

darllenwch mwy

Cogyddes o Wlad Belg yn ennill gyda C...

06/10/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Coronwyd Laure Genonceaux fel Cogyddes y flwyddyn mewn cystadleuaeth yng Ngwlad Belg ar gyfer 2017 ar ôl creu rysait penigamp gyda Chig Oen Cymru.

darllenwch mwy

Cyfle i ffermwyr defaid fynychu cynha...

20/09/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru yn cynnig nawdd i ffermwr defaid o Gymru i fynychu Cynhadledd Ford Gron y Bridwyr Defaid yn Nottingham ar 17-19 Tachwedd.

darllenwch mwy