Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 446 cofnodion | Tudalen 1 o 45

Llai yn sefyll arholiad Cymraeg Safon...

18/08/2017
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi galw ar gorff Cymwysterau Cymru gyhoeddi ei gynllun i sefydlu un cymhwyster Cymraeg i bob disgybl yn dilyn cwymp pellach yn y nifer a safodd yr arholiad Cymraeg Safon Uwach eleni.

darllenwch mwy

Mwy o fyfyrwyr Cymru nag erioed yn ca...

17/08/2017
Categori: Addysg, Newyddion

Mae'r Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams, wedi llongyfarch myfyrwyr sy'n cael eu canlyniadau Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru heddiw.

darllenwch mwy

Codi arian ac ymwybyddiaeth o Ddement...

15/08/2017
Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Daeth pobl o bob rhan o Wynedd a thu hwnt yn cynnwys y personoliaeth teledu enwog Russell Grant i Borthmadog yn ddiweddar i gymryd rhan mewn digwyddiad elusennol i helpu codi arian ar gyfer Alzheimer’s Research UK.

darllenwch mwy

Penodi cadeirydd newydd i Gyngor Prif...

11/08/2017
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Fe gyhoeddodd Prifysgol Aberystwyth bod Dr Emyr Roberts wedi ei benodi yn Gadeirydd nesaf y Cyngor.

darllenwch mwy

Lansio pecyn cymorth i hybu'r Gymraeg...

03/08/2017
Categori: Addysg, Ar-lein, Arian a Busnes, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd pecyn cymorth i hybu’r Gymraeg yn y gymuned yn cael ei lansio gan Weinidog y Gymraeg, Alun Davies fore Iau nesaf ym mhabell Prifysgol Bangor yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Modedern.

darllenwch mwy

Côr merched Sir Gâr yn dod yn ail trw...

25/07/2017
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Newyddion

Daeth parti o ferched ifanc o Sir Gaerfyrddin yn ail allan o naw gwlad yng Nghystadleuaeth Côr y Flwyddyn Eurovision 2017 dros y penwythnos.

darllenwch mwy

Croesawu argymhellion i ehangu gwaith...

25/07/2017
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu argymhellion i ehangu gwaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i gynnwys addysg bellach.

darllenwch mwy

Deiseb yn denu 5,000 o enwau yn gwrth...

25/07/2017
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae deiseb yn gwrthwynebu cynlluniau gwerth bron i 400,000 i godi cerflun ger Castell Y Fflint wedi denu dros 4,000 o enwau mewn cwta pedwar diwrnod.

darllenwch mwy

Twf addysg Gymraeg: her i Gymdeithas ...

24/07/2017
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg wedi ysgrifennu llythyr at Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn gofyn am eglurhad am sut y maent yn gwneud ei waith o ran sicrhau bod ei haelodau yn darparu’n ddigonol at anghenion addysg Gymraeg a thargedau’r Llywodraeth am dwf. 

darllenwch mwy

Galw am oedi i ariannu ysgolion oherw...

20/07/2017
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith yn pryderu y bydd datblygiad addysg Gymraeg yn cael ei rwystro tan 2024 wrth i Awdurdodau Lleol gyflwyno ceisiadau am gyllid erbyn diwedd Gorffennaf.

darllenwch mwy