Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 790 cofnodion | Tudalen 1 o 79

Ymchwil newydd i ddementia prin yn de...

16/01/2019
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Bydd ymchwil newydd i heneiddio a dementia ym Mhrifysgol Bangor yn mynd rhagddi cyn bo hir, gyda thîm o Sefydliad Ymchwil Iechyd a Meddygol Bangor yn yr Ysgol Gwyddorau Iechyd.

darllenwch mwy

Cadeirydd Hybu Cig Cymru yn annog pob...

15/01/2019
Categori: Addysg, Bwyd, Newyddion

Mae cadeirydd Hybu Cig Cymru, Kevin Roberts wedi annog pobl sydd am newid ffordd o fyw ar ddechrau’r flwyddyn i wrthod bwydydd ffansi mympwyol a glynu wrth ddeiet iach a synhwyrol.

darllenwch mwy

Arddangosfa am fywyd a Gwaith Humphre...

14/01/2019
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Bydd arddangosfa newydd yn agor yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth ddiwedd yr wythnos i ddathlu bywyd a gwaith un o gewi mwyaf oes y Dadeni yng Nghymru, Humphrey Llwyd.

darllenwch mwy

Gwaith adfywio hen lein reilffordd yn...

10/01/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Ar-lein, Newyddion

Mae disgyblion Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch yn Ynys Môn wedi cychwyn prosiect cyffrous newydd i rannu eu hanes lleol ar un o wefannau mwyaf poblogaidd y byd.

darllenwch mwy

Gwasanaeth newydd i ddysgwyr yn dechr...

09/01/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd gwasanaeth newydd ar gyfer dysgwyr yn dechrau ar S4C dddd Sul yma, sef S4C Dysgu Cymraeg, fydd yn cynnig darpariaeth Gymraeg i ddysgwyr ar bob lefel. Bydd y gwasanaeth yn cynnwys awr o raglenni ar brynhawniau Sul a chynnwys digidol ar y gwefannau cymdeithasol.

darllenwch mwy

Annog ffermwyr i roi blaenoriaeth i d...

09/01/2019
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae angen i ffermwyr a'r rheiny sy'n gweithio o fewn y diwydiant amaethyddol sicrhau bod diogelwch fferm yn parhau yn flaenoriaeth ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod a’u bod nhw’n cydymffurfio â'r rheoliadau iechyd a diogelwch perthnasol, yn ôl Undeb Amaethwyr Cymru.

darllenwch mwy

Darganfod trysorau o'r oes efydd yn a...

09/01/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Fe gyhoeddodd Amgueddfa Cymru fod pedwar o wrthrychau gwerthfawr sy’n dyddio o tua 900 CC i’r 17eg ganrif OC wedi eu canfod yn ddiweddar mewn safleoedd gwahanol yn ardal Abertawe.

darllenwch mwy

Rheoliadau addysg newydd yn peryglu’r...

08/01/2019
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi rhybuddio y byddai perygl gwirioneddol o fethu targed y miliwn o siaradwyr petai Llywodraeth Cymru yn dilyn awgrym panel i beidio â gosod targedau i ehangu addysg cyfrwng Cymraeg mewn ysgolion Saesneg.

darllenwch mwy

Menter Cered yn cynnal sesiynau ukule...

07/01/2019
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Dros y misoedd diwethaf mae Cered: Menter Iaith Ceredigion wedi bod yn brysur yn teithio ar draws Ceredigion yn datblygu sgiliau cerddorol trwy gyfrwng y Gymraeg gyda cherddorfa ukulele newydd sbon i oedolion a gweithdai ukulele i blant ac oedolion.

darllenwch mwy

Datblygu Meillion Coch arloesol i hyb...

07/01/2019
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae ymchwil newydd ar waith yn Athrofa’r Gwyddorau Biolegol Amgylcheddol a Gwledig, Prifysgol Aberystwyth i sicrhau y gallai rhagor o ffermwyr da byw Cymru elwa o feillion coch sy’n para’n hirach ac yn gallu gwrthsefyll clefydau.

darllenwch mwy