Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 694 cofnodion | Tudalen 1 o 70

Dathlu llwyddiant myfyrwyr Academi Br...

21/09/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Hyfforddiant / Cyrsiau, Iaith

Cafwyd cyfle yn ddiweddar i ddathlu gyda dau o fyfyrwyr Academi Bro Ceredigion wrth iddynt gwblhau eu prosiectau terfynol.

darllenwch mwy

Ymweliad pencampwyr athletau i Ysgol ...

20/09/2018
Categori: Addysg, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Ar ôl ymgeisio yng nghystadleuaeth Cymry Coch Chwaraeon Cymru, derbyniodd Ysgol Gynradd Penrhyncoch ger Aberystwyth ymweliad gan fedalwyr o gemau paralympaidd a'r Gymanwlad, Jordan Howe a Kane Charig.

darllenwch mwy

Cyhoeddi £51 miliwn i gefnogi addysg ...

19/09/2018
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Dyfodol i’r Iaith wedi croesawu cyhoeddiad gan Llywodraeth Cymru i wario £51 miliwn ar hybu addysg Gymraeg.

darllenwch mwy

Mae’n amser am ychydig o Firi Mes

18/09/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn annog grwpiau addysg a dysgu i fynd tu allan a chasglu mes.

darllenwch mwy

Arddangosfa o gelfyddyd gain yn codi ...

17/09/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bydd arddangosfa newydd yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi yn creu gwrthgyferbyniad rhwng harddwch Arfordir Penfro a realiti’r difrod mae plastig yn ei achosi i ddyfroedd a bywyd gwyllt ein glannau môr bregus.

darllenwch mwy

Gorffen adnewyddu Neuadd Pantycelyn y...

13/09/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Fe gyhoeddodd Prifysgol Aberystwyth heddiw na fydd y gwaith o adnewyddu Neuadd Breswyl Pantcelyn yn gallu cael ei gwblhau erbyn mis Medi 2019 fel y disgwyl.

darllenwch mwy

Canolfannau hamdden Gwynedd yn llwydd...

12/09/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Mae canolfannau hamdden yng Ngwynedd wedi llwyddo i leihau eu hôl-troed carbon yn sylweddol o 10% dros dair blynedd, yn arbed mwy na 123,000kg mewn allyriadau CO2 yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn unig.

darllenwch mwy

Statws Llysgennad Ifanc Platinwm i dd...

11/09/2018
Categori: Addysg, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Fe fydd Osian Davies, disgybl o Ysgol Bro Teifi, yn ymuno gyda llu o bobl ifanc led-led Cymru ym mis Tachwedd mewn cynhadledd llysgenhadon aur.

darllenwch mwy

Pymtheg o brosiectau treftadaeth peni...

11/09/2018
Categori: Addysg, Newyddion

Mae pymtheg o waith treftadaeth penigamp wedi’u dewis ar gyfer Gwobr Angel Treftadaeth gan banel o feirniaid dan arweiniad y Farwnes Kay Andrews.

darllenwch mwy

Cwrs ar-lein am ddim i fyfyrwyr Baglo...

10/09/2018
Categori: Addysg, Newyddion

Mae Prifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Caerfaddon wedi gweithio ar y cyd i gynhyrchu cwrs ar-lein am ddim i helpu myfyrwyr sy’n astudio Bagloriaeth Cymru.

darllenwch mwy