Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 616 cofnodion | Tudalen 1 o 62

Ar drothwy ail ŵyl Tân a Môr Harlech

25/05/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Fe fydd ail wyl Tân a Môr Harlech yn cael ei chynnal ddydd Sul yma, gyda’r pwyslais eleni ar glywed chwedlau lleol a'u cysylltiadau â'r môr i gyd-fynd gyda dathlu Blwyddyn y Môr.

darllenwch mwy

Lansio prosiect Clybiau Codio yn Eist...

25/05/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Hyfforddiant / Cyrsiau, Iaith, Newyddion

Fe fydd Cered - Menter Iaith Ceredigion a Code Club yn lansio prosiect clwb codio newydd ar stondin Mentrau Iaith Cymru yn Eisteddfod yr Urdd 2018 ddydd Mawrth yma.

darllenwch mwy

Gwobr ryngwladol am adfer corsydd Cymru

25/05/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae gwaith Cyfoeth Naturiol Cymru i adfer corsydd yn iseldir gogledd Cymru wedi’i gydnabod fel un o’r prosiectau natur gorau yn Ewrop.

darllenwch mwy

Dathlu Blwyddyn y Môr mewn steil gyda...

24/05/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Hoffech chi weld Arfordir Sir Benfro o’r môr neu ddysgu mwy am fywyd gwyllt y môr a threftadaeth forwrol yr ardal? Os felly, ymunwch â thrip cwch Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro i ddathlu Blwyddyn y Môr.

darllenwch mwy

Lansio ap Bys a Bawd yn 'Steddfod yr ...

24/05/2018
Categori: Addysg, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Iaith, Newyddion

Ydych chi hoffi canu hwiangerddi Cymraeg? Ydych chi’n rhiant neu’n warchodwr i blantos bach? Mae ap newydd sbon yn cael ei lansio’r wythnos nesaf yn Eisteddfod yr Urdd a fydd wrth eich bodd.

darllenwch mwy

Gosod llwybr newydd ar gyfer cadwraet...

23/05/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bydd cynrychiolwyr o Gyfoeth Naturiol Cymru yn ymuno â Chymdeithas Ecolegol Prydain mewn cynhadledd heddiw er mwyn gosod llwybr newydd ar gyfer cadwraeth natur.

darllenwch mwy

Ar drothwy Eisteddfod yr Urdd Brychei...

23/05/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Cystadlaethau, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd y pafiliwn yn y sied defaid, y dawnsio yn y sied geifr a’r rhagbrofion yn y siediau moch a byddant oll yn atseinio i sain canu, cerddoriaeth, cyffro a chwerthin wrth i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed agor ei gatiau i 90,000 o ymwelwyr eleni a hynny ar faes Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru.

darllenwch mwy

Dangosiad arbennig o ffilm Pride yn T...

18/05/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe fydd dangosiad arbennig fis nesaf yn Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug o ffilm Pride a ddaeth i’r sgrin fawr yn 2014, yn olrhain hanes grŵp o ymgyrchwyr hoyw a weithiodd i gefnogi teuluoedd y glowyr yn ystod streic 1984.

darllenwch mwy

Hybu Cig Cymru yn lansio Gweledigaeth...

18/05/2018
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Cafodd prosbectws ei lansio yr wythnos ar gyfer dyfodol ffermio da byw yng Nghymru gan Kevin Roberts, cadeirydd Hybu Cig Cymru.

darllenwch mwy

Dweud eich dweud am gynllun datblygu ...

17/05/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae aelodau o’r cyhoedd yn cael eu gwahodd i roi sylwadau ar y Cynllun newydd sy’n amlinellu sut y dylid defnyddio tir ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn y dyfodol.

darllenwch mwy