Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 490 cofnodion | Tudalen 1 o 49

Rhodd yr arennau wrth wraidd stori Na...

15/12/2017
Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Bydd pennod awr o hyd o Pobol y Cwm ar Ddydd Nadolig ar S4C yn cyfleu neges sylfaenol am yr anawsterau a wynebir gan bobl sy'n dioddef o glefyd ar yr arennau.

darllenwch mwy

Cynllun rhannu beiciau yn dod i Abertawe

14/12/2017
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Prifysgol Abertawe wedi ennill Her Beiciau Santander i Brifysgolion, sy’n golygu y bydd cynllun rhannu beiciau tebyg i’r cynllun yn Llundain yn dod i Abertawe yng ngwanwyn 2018.

darllenwch mwy

Galw ar Gyngor Powys i sefyll yn gada...

14/12/2017
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae angen i Gyngor Powys ddiogelu eu cynlluniau i fuddsoddi yn y tymor hir mewn darpariaeth addysg gynradd cyfrwng Cymraeg yn Y Trallwng, yn ôl mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg.

darllenwch mwy

Croesawu ehangu rôl y Coleg Cymraeg i...

13/12/2017
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae mudiadau iaith wedi croesawu penderfyniad y Llywodraeth i ymestyn gwaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i gynnwys y sector addysg bellach.

darllenwch mwy

Gwyddonwyr o Brifysgol Aberystwyth yn...

11/12/2017
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Mae tîm o wyddonwyr o Brifysgol Aberystwyth yn cydweithio gyda phrifysgolion yn Ffrainc ac Awstralia ar ddyfeisio gwydr sy’n rhwystro’ch sgrin ffon rhag cracio.

darllenwch mwy

Sioe deuluol yn codi'r llen ar ddemen...

07/12/2017
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Mae sioe deuluol newydd am ddementia drwy lygaid plentyn yn mynd ar daith o Gymru’r gwanwyn yma.

darllenwch mwy

Yr Urdd yn cyhoeddi partneriaeth newy...

06/12/2017
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Wrth i’r system gofrestru ar gyfer cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed 2018 agor yr wythnos hon, mae Urdd Gobaith Cymru yn falch o gyhoeddi partneriaeth newydd, gyffrous gyda’r bwrdd arholi rhyngwladol Trinity College London.

darllenwch mwy

Penodi cadeirydd newydd i Urdd Gobait...

28/11/2017
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Dyfrig Davies o Landeilo yw Cadeirydd newydd mudiad ieuenctid Urdd Gobaith Cymru yn dilyn cyfnod Tudur Dylan Jones wrth y llyw.

darllenwch mwy

Cynlluniau gwerth £12 miliwn i adnewy...

28/11/2017
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cymeradwyo pecyn cyllid gwerth £12 miliwn fel rhan o'i chynlluniau i adnewyddu neuadd breswyl hanesyddol Pantycelyn.

darllenwch mwy

Penodi prif weithredwr newydd ym Ment...

27/11/2017
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Menter Caerdydd a Menter Bro Morgannwg wedi cyhoeddi bod Manon Rees-O’Brien wedi’i phenodi fel eu Prif Weithredwr newydd. Bydd yn olynu Siân Lewis sydd wedi’i phenodi yn Brif Weithredwr yr Urdd.

darllenwch mwy