Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 553 cofnodion | Tudalen 1 o 56

5 unigolyn am newid eu ffordd o fyw m...

23/03/2018
Categori: Addysg, Chwaraeon, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae cyn chwaraewr rygbi, mam yn ei harddegau a nyrs plant ymysg pum person sydd wedi’u dewis i serennu mewn rhaglen iechyd a ffitrwydd newydd ar S4C.

darllenwch mwy

Myfyrwyr yn ymgiprys am goron goginio

23/03/2018
Categori: Addysg, Bwyd, Newyddion

Mae’n dymor eisteddfota ar hyd Cymru wrth i blant gystadlu mewn gŵyliau cylch a sir yr Urdd er mwyn ennill yr hawl i gystadlu yn Llanelwedd adeg y Sulgwyn.

darllenwch mwy

Peidiwch a chau clybiau ieuenctid Gwy...

22/03/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi galw ar Gabinet Cyngor Gwynedd i oedi eu penderfyniad i gau clybiau ieuenctid Gwynedd am flwyddyn er mwyn ail-ystyried y cynllun, gan rybuddio bod y penderfyniad yn 'yn niweidiol i les pobl ifanc a'u dyfodol, ac i'r iaith Gymraeg fel iaith gymunedol'.

darllenwch mwy

Ethol myfyrwraig o Lanrug yn lywydd n...

21/03/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Anna Wyn sydd wedi cael ei hethol fel Llywydd UMCA am y flwyddyn 2018-19 yn dilyn wythnos o bleidleisio.

darllenwch mwy

Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn diffo...

20/03/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn diffodd ein goleuadau am awr nos Sadwrn yma am 8.30pm i gefnogi Awr Ddaear WWF.

darllenwch mwy

Hwb i un o goedtiroedd derw esblennyd...

19/03/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae un o goetiroedd derw mwyaf ysblennydd Ewrop ar fin cael ei wneud yn gadarnach ac yn fwy cyfoethog o ran bywyd gwyllt.

darllenwch mwy

Angen i bob awdurdod lleol ysgwyddo c...

16/03/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg wedi croesawu datganiad gan Lywodraeth Cymru ynghylch cynlluniau i ddatblygu Addysg Gymraeg gan awdurdodau lleol Cymru ar gyfer 2017-20.

darllenwch mwy

Darganfod trysorau yn y de orllewin

16/03/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae chwe darganfyddiad yn dyddio o 800CC i’r 16eg ganrif heddiw wedi cael eu dynodi’n drysor gan grwner yn Sir Gaerfyrddin.

darllenwch mwy

Ras yr Iaith yn ehangu

14/03/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Ras yr Iaith, yr unig ras drwy’r byd sy’n hyrwyddo’r iaith Gymraeg, yn ehangu.

darllenwch mwy

Cimychiad afon cynhenid yn ail sefydl...

14/03/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae rhaglen gadwraeth yng Nghymru i achub cimychiad afon mewn perygl o ddiflannu yn dathlu carreg filltir wrth iddynt ganfod bod y rhywogaeth gynhenid wedi ail ddechrau sefydlu mewn afon ym Mhowys.

darllenwch mwy