Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 461 cofnodion | Tudalen 1 o 47

Dysgu am hanesion cudd Prifysgol Bangor

19/10/2017
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn hanes lleol archebu lle mewn ysgol undydd Hanesion Cudd ym Mhrifysgol Bangor ddydd Sadwrn, 4 Tachwedd.

darllenwch mwy

Lansio CERI SIARAD yn ysgolion Ceredi...

11/10/2017
Categori: Addysg, Iaith

Lansiwyd CERI SIARAD, Siarter Iaith Gymraeg, mewn ysgolion cynradd Cymraeg ar draws Ceredigion ar ddechrau tymor yr Hydref eleni.

darllenwch mwy

Galw am fwy o gymorth yn Gymraeg i bo...

10/10/2017
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y byd, mae sefydlwyr a chefnogwyr gwefan iechyd meddwl yn galw am ragor o wasanaethau Cymraeg.

darllenwch mwy

Adolygiad brys i Gynlluniau Addysg Gy...

09/10/2017
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth

MAE angen i Lywodraeth Cymru dderbyn a gweithredu yn ddiymdroi ar holl argymhellion yr adolygiad brys i Gynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2017-20, yn ôl Mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg.

darllenwch mwy

Ysgolhaig blaenllaw o'r Unol Daleitha...

03/10/2017
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd ffigwr blaenllaw yn yr astudiaeth o bolisi tramor yr Unol Daleithiau a dylanwad mawr ar bolisi rhyngwladol yr Arlywydd Obama yn siarad ym Mhrifysgol Aberystwyth ddydd Iau yma.

darllenwch mwy

Cyllid cyfalaf ar gyfer addysg Gymrae...

29/09/2017
Categori: Addysg, Iaith

Mae RhAG wedi galw ar Awdurdodau Lleol i weithredu’n arloesol i ehangu addysg Gymraeg wrth iddynt lunio ceisiadau am gyllid cyfalaf gan Lywodraeth Cymru.

darllenwch mwy

Cynhadledd i ddatblygu addysg yn y go...

25/09/2017
Categori: Addysg, Newyddion

Fe fydd Gwasanaeth Gwella Ysgolion y gogledd - GwE yn cynnal cynhadledd i benaethiaid Ysgolion Cynradd yn Venue Cymru, Llandudno yfory sy’n anelu i ddatblygu addysg yn yr ardal.

darllenwch mwy

Aberystwyth yn brifysgol y flwyddyn m...

22/09/2017
Categori: Addysg, Newyddion

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cael ei henwi yn brifysgol y flwyddyn ar gyfer ansawdd y dysgu yn The Times and Sunday Times Good University Guide 2018.

darllenwch mwy

Annog dechrau bob sgwrs yn y Gymraeg

19/09/2017
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Eleni yw 5ed pen-blwydd Diwrnod Shwmae Su'mae, diwrnod cenedlaethol sydd yn dathlu'r Gymraeg, drwy annog a rhoi hyder i bobol i ddechrau bob sgwrs yn Gymraeg.

darllenwch mwy

Ugain mlynedd o ddatganoli; beth yw c...

15/09/2017
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Union ugain mlynedd ers araith Ron Davies, yn y rhaglen Huw Edwards: Datganoli 20 ar S4C nos Fawrth yma, mae'r newyddiadurwr a darlledwr yn ymweld â phobl a busnesau ar hyd a lled y wlad i bwyso a mesur effaith datganoli ar fywyd yng Nghymru heddiw.

darllenwch mwy