Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 752 cofnodion | Tudalen 1 o 76

Cyfle i fwynhau hud y Nadolig yng Ngh...

19/11/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Mae dau o brif atyniadau Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn cynnal digwyddiadau a all eich helpu i gael blas ar hwyl yr ŵyl.

darllenwch mwy

Tymheredd iâ yn gynhesach na’r disgwy...

19/11/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae tymheredd yr iâ o fewn rewlif ucha’r byd ar lethrau Mynydd Everest yn gynhesach na'r disgwyl, yn ôl ymchwil newydd gan rewlifegwyr o brifysgolion Aberystwyth, Kathmandu, Leeds a Sheffield.

darllenwch mwy

Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ...

16/11/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae prosiect gwirfoddoli Llwybrau, sy’n helpu pobl 16 oed a hŷn i wella eu hiechyd a’u lles a meithrin sgiliau a phrofiadau newydd drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau ymarferol yn yr awyr agored, yn cynnal diwrnod blasu er mwyn recriwtio rhagor o wirfoddolwyr yng ngogledd Sir Benfro.

darllenwch mwy

Casgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cym...

16/11/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fydd rhai o gasgliadau pwysig Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn dod i Benfro yn dilyn cyhoeddi cydweithrediad cyffrous gyda Chyngor Sir Penfro.

darllenwch mwy

Urdd Gobaith Cymru yn werth £25.5 mil...

15/11/2018
Categori: Addysg, Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Newyddion

Fe amcangyfrifiwyd mai £25.5m oedd effaith economaidd Urdd Gobaith Cymru ar Gymru yn 2017-18, yn ôl adroddiad newydd a gyhoeddwyd mewn digwyddiad yn y Senedd heddiw.

darllenwch mwy

Menter Bro Ogwr yn dathlu chwarter ca...

15/11/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae 2018 yn flwyddyn fawr i Fenter Bro Ogwr yn dathlu’r garreg filltir o gyrraedd chwarter canrif ers ffurfio.

darllenwch mwy

Plant yn meddiannu Llyfrgell Genedlae...

15/11/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fydd plant wedi meddiannu Llyfrgell Genedlaethol Cymru heddiw ac yn gwneud y gwaith y mae staff y Llyfrgell yn ei wneud fel arfer.

darllenwch mwy

Cyfleoedd amhrisiadwy ar gyfer Llysge...

14/11/2018
Categori: Addysg, Newyddion

Bu Llysgenhadon Arian Ifanc Ceredigion yn brysur yn ystod gwyliau hanner tymor wrth iddynt ddechrau eu hyfforddiant yn barod i fynd yn ôl i'w hysgolion a'u clybiau i ddarparu gweithgareddau chwaraeon.

darllenwch mwy

Arddangosfa yn coffáu’r Rhyfel Mawr a...

13/11/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Mae arddangosfa ynghylch effaith y Rhyfel Mawr ar y Môr ar Lanelli wedi agor yn Amgueddfa Parc Howard.

darllenwch mwy

Lansio cynllun newydd i gynorthwyo at...

13/11/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae ffocws cenedlaethol newydd ar ddysgu proffesiynol a dulliau dysgu hyblyg nad ydynt yn amharu ar y diwrnod ysgol yn rhan o becyn gwerth £24 miliwn wedi cael ei lansio gan Lywodaeth Cymru i helpu athrawon i gyflwyno cwricwlwm newydd Cymru.

darllenwch mwy