Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 423 cofnodion | Tudalen 1 o 43

Cyfle i wylio dolffiniaid

21/06/2017
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae Ardal Cadwraeth Arbennig Pen Llŷn a'r Sarnau wedi lansio prosiect newydd o'r enw Gwylio Dolffiniaid er mwyn monitro cydymffurfiad â'r Cod Morol a chasglu data gwerthfawr am ein mamaliaid morol.

darllenwch mwy

Ymateb chwyrn i erthygl yn Y Guardian

21/06/2017
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae erthygl sydd wedi ymddangos ar wefan y Guardian wedi derbyn ymateb chwyrn o ganlyniad i’r sylw at addysg cyfrwng Cymraeg.

darllenwch mwy

Lansio llyfryn dros annibyniaeth i Gy...

19/06/2017
Categori: Addysg, Amgylchedd, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Fe gafodd llyfryn yn dadlau dros annibyniaeth ei lansio ddydd Sadwrn gan fudiad YesCymru yn ystod ei cynhadledd flynyddol yn Aberystwyth.

darllenwch mwy

Trafod sut i agor y drws i'r bywyd Cy...

15/06/2017
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe fydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn cynnal Ysgol Undydd i ddathlu’r Cymunedau" er mwyn trafod croesawu mewnfudwyr a dysgwyr i'w gynnal ym Machynlleth ddiwedd y mis.

darllenwch mwy

Dros bwy fyddech chi am bleidleisio?

07/06/2017
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Fe fydd pobl Gwledydd Prydain yn bwrw eu pleidlais yfory ac mae Lleol.cymru wedi edrych yn ol ar ymgyrchoedd y pleidiau gwleidyddol yng Nghymru. 

darllenwch mwy

Angen i Gyngor Pen-y-bont weithredu a...

01/06/2017
Categori: Addysg, Iaith

Mae’r Mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg yn galw ar Gyngor Pen-y-bont ar Ogwr i weithredu ar frys i wella darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg yn y Sir a chynllunio ar gyfer sefydlu ysgolion newydd.

darllenwch mwy

Ymgyrchwyr iaith y Māori yn 'Steddfod...

31/05/2017
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Bu ymgyrchwyr a hyrwyddwyr yr iaith Māori o’r grwp Te Panekiretanga o te Reo sy’n ysgol Ragoriaeth Iaith o Aotearoa, Seland Newydd yn ymweld ag Eisteddfod yr Urdd ddoe fel rhan o’u taith i ymweld â chymunedau iaith bychain ar draws Ewrop.

darllenwch mwy

Addysg cyfrwng Cymraeg i'r mwyafrif e...

30/05/2017
Categori: Addysg, Newyddion

Bydd rhaid i'r mwyafrif o blant gael eu haddysgu mewn ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg erbyn 2030 er mwyn cyrraedd targed Llywodraeth Cymru bod miliwn o siaradwyr yr iaith erbyn canol y ganrif, yn ôl gwaith ymchwil mudiad iaith.

darllenwch mwy

Llond haf o straeon ar safleoedd hane...

24/05/2017
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Dros yr haf bydd straeon cyffrous yn dod â gorffennol Cymru’n ôl yn fyw ar safleoedd hanesyddol ledled y wlad i ddathlu Blwyddyn Chwedlau Croeso Cymru.

darllenwch mwy

Cyrsiau dysgu bro yng Ngheredigion yn...

24/05/2017
Categori: Addysg, Newyddion

Mae darparwr dysgu lleol Dysgu Bro Ceredigion wedi ennill gwobr led-led Cymru gan y Gyngres Undebau Llafur, TUC Cymru am ei cwrs sgiliau digidol ar gyfer y gweithlu.

darllenwch mwy