Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 846 cofnodion | Tudalen 1 o 85

Lansio cystadleuaeth genedlaethol 7 b...

20/03/2019
Categori: Addysg, Chwaraeon, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Heddiw cafodd Twrnamaint Rygbi 7 Bob Ochr ei lansio ar y cyd rhwng yr Urdd ac Undeb Rygbi Cymru.

darllenwch mwy

Cyhoeddi enillwyr cystadleuaeth Lleih...

18/03/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Cyhoeddwyd y dyluniadau a ddaeth i’r brig mewn cystadleuaeth a gynhaliwyd mewn pum ysgol gynradd yng Ngheredigion a’r dasg oedd dylunio poster a fydd yn cael ei ddefnyddio fel achrediad i fusnesau sy’n lleihau eu defnydd o blastig ac sy’n defnyddio llai o ddeunydd pacio.

darllenwch mwy

Ysgolhaig yn traddodi darlith ar sut ...

18/03/2019
Categori: Addysg, Newyddion

Bydd yr hanesydd blaenllaw yr Athro Huw Pryce yn trafod sut y mae hanes Cymru yn cael ei ysgrifennu mewn darlith ym Mhrifysgol Bangor ddydd Llun nesaf.

darllenwch mwy

Ethol Swyddog Materion Cymraeg amser ...

18/03/2019
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Prifysgol Abertawe wedi croesawu ethol Megan Colbourne yn Swyddog Materion Cymraeg amser llawn cyntaf Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe.

darllenwch mwy

Mudiad yn anelu i fynd â’r Gymraeg i ...

15/03/2019
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Fe mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg yn trafod ffyrdd i hyrwyddo'r Gymraeg er mwyn cyrraedd cynulleidfa newydd yng Nghynhadledd a Chyfarfod Blynyddol y Mudiad a gynhelir Ddydd Sadwrn yma yn Ysgol Hamadryad, Tre-biwt.

darllenwch mwy

Darluniau lliwgar yn cyfleu stori Blo...

15/03/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Mae pentref Penygroes yng Ngwynedd wedi gweld lluniau lliwgar yn ymddangos ar rai adeiladau o ganlyniad i waith celf gan bobl ifanc yr ardal trwy gynllun prosiect Treftadaeth Di-Sylw.

darllenwch mwy

Lansio apêl i gael rhagor o bobl yn d...

14/03/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Yr wythnos hon cyhoeddwyd ymgyrch i ddathlu a rhoi sylw i ddysgu yn yr awyr agored yng Nghymru.

darllenwch mwy

Adeiladu Canolfan adnoddau Cylch Caro...

13/03/2019
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Mae Canolfan Adnoddau Integredig Cylch Caron arfaethedig yn Nhregaron wedi cymryd cam pwysig yn nes i gael ei adeiladu ar ôl arwyddo a selio'r Cytundeb Datblygu rhwng partneriaid.

darllenwch mwy

Disgyblion Cwm Gwaun yn hybu bioamryw...

11/03/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae disgyblion o ysgol gynradd yn Sir Benfro wedi adeiladu gwesty ar gyfer trychfilod yng Nghwm Gwaun mewn ymgais i hyrwyddo peillwyr a hybu bioamrywiaeth yn eu hardal leol.

darllenwch mwy

Edrych yn ôl ar Ddiwrnod y Llyfr

08/03/2019
Categori: Addysg, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mi roedd hi’n ddiwrnod y llyfr ddoe ble roedd pobl o bob oed yn dathlu’r llyfr yn rhyngwladol trwy rannu eu hoff nofelau, gyda phlant mewn ysgolion yn gwisgo yn ei hoff gymeriadau.