Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 651 cofnodion | Tudalen 1 o 66

Cawr y diwydiant cyfryngau yn derbyn ...

18/07/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Mae’r darlledydd profiadol a ffigwr arloesol yn y cyfryngau yng Nghymru, Euryn Ogwen Williams, wedi cael ei anrhydeddu’n Gymrawd Prifysgol Aberystwyth i gydnabod ei gyfraniad i fywyd diwylliannol Cymru.

darllenwch mwy

Bardd a dramodydd yn derbyn Cymrodori...

18/07/2018
Categori: Addysg, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae'r bardd a dramodydd uchel ei bri, Menna Elfyn, wedi’i hurddo’n Gymrawd er Anrhydedd Prifysgol Aberystwyth.

darllenwch mwy

Ann Catrin yn derbyn cymrodoriaeth ym...

17/07/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Y cerflunydd a gwneuthurwr gemwaith o ogledd Cymru, Ann Catrin Evans oedd y cyntaf o 10 i dderbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd yn ystod seremonïau graddio Prifysgol Bangor eleni.

darllenwch mwy

Rhaid ehangu rhaglen cyllid cyfalaf a...

16/07/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae angen i Lywodraeth Cymru ehangu’n sylweddol eu rhaglen cyllid cyfalaf i fuddsoddi mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg, yn ôl mudiad Rhieni dros Addysg Gymraeg.

darllenwch mwy

Cyhoeddi prosiect gwerth £3 miliwn me...

13/07/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe gyhoeddwyd fod menter newydd yn dechrau i helpu cwmniau yng Nghymru i fanteisio ar y farchnad gwybodaeth ddaearyddol sy’n cael ei arwain gan Brifysgol Aberystwyth, sydd wedi derbyn cymorth ariannol gan yr Undeb Ewropeaidd.

darllenwch mwy

Ysgolion yn rhoi cynnig ar gwrs beici...

11/07/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Chwaraeon, Newyddion

Plant ysgolion lleol oedd y cyntaf i roi cynnig ar y Cwrs Beicio Ffordd Gaeedig newydd ym Mharc Gwledig Pen-bre.

darllenwch mwy

Gemau Cymru yn dechrau

06/07/2018
Categori: Addysg, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Fe fydd pencampwriaeth Gemau Cymru yn dechrau heddiw wrth i filoedd o athletwyr ifanc gymrud rhan yn y Bala a Chaerdydd.

darllenwch mwy

Dathliadau Pen-blwydd Cyw

06/07/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Dathliadau Pen-blwydd Cyw


Ysgol Gwaun y Nant

Roedd degau o ysgolion cynradd a grwpiau meithrin ledled Cymru wedi bod yn cynnal partïon pen-blwydd ddoe i ddathlu bod Cyw yn ddeg oed.

darllenwch mwy

Paratoi i ddathlu pen-blwydd Cyw

04/07/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae ysgolion cynradd a grwpiau meithrin ledled Cymru yn paratoi ar gyfer parti pen-blwydd mawr, lliwgar wrth i wasanaeth plant S4C, Cyw, ddathlu ei ben-blwydd yn 10 oed gyda’r parti mawr yn digwydd yfory.

darllenwch mwy

Cerdd i wardiau plant ysbytai Cymru

04/07/2018
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Fel rhan o ddathliadau pen-blwydd y Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol yn 70 oed mae cerdd arbennig wedi ei chreu gan Fardd Plant Cymru i wardiau plant yr ysbytai.

darllenwch mwy