Cronfa leol 'Steddfod Caerdydd wedi cyrraedd y nod

Fe gyhoeddwyd heddiw fod Cronfa Leol Eisteddfod Caerdydd wedi cyrraedd y nod ariannol o £320,000, a hynny gyda bron i fis i fynd tan yr wythnos fawr.

Wrth groesawu’r newyddion, talodd Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith, Ashok Ahir, deyrnged i’r gwirfoddolwyr sydd wedi gweithio’n galed dros gyfnod o bron i ddwy flynedd er mwyn sicrhau llwyddiant yr ŵyl a gynhelir ym Mae Caerdydd o 3-11 Awst.

 

Dywedodd Ashok Ahir, “Mae mor braf cyhoeddi’r newyddion ardderchog heddiw ein bod wedi llwyddo i gyrraedd targed y Gronfa Leol.  Mae’r tîm i gyd yn haeddu’r llwyddiant yma ac rwy’n ddiolchgar iawn i bawb sydd wedi gweithio mor galed dros yr Eisteddfod ar draws y ddinas am bron i ddwy flynedd.

 

“Dyw codi arian byth yn hawdd, ac mae’r hinsawdd economaidd yn parhau’n anodd, ond mae’r tîm wedi dyfalbarhau ac wedi meddwl am ffyrdd newydd o godi arian - o redeg rasys i ddringo mynyddoedd, ac o drefnu teithiau tywys hanesyddol i werthu siampên a chynhyrchu mapiau.  Mae’r syniadau wedi llifo a’r arian wedi cyrraedd y Gronfa.

 

“Braf oedd gweld nifer fawr o bobl ifanc yn rhan o’r tîm, criw nad oeddent wedi bod yn rhan o ymgyrch fel hon o’r blaen, ac rwy’n gobeithio eu bod nhw wedi mwynhau’r gwaith ac y bydd nifer ohonyn nhw’n parhau i drefnu gweithgareddau a digwyddiadau Cymraeg yn eu cymunedau yn y dyfodol. 

 

Wynebau newydd 

 

“Diolch hefyd i bawb a ddaeth i’n cefnogi ni drwy fynychu’r digwyddiadau.  Mae pob un digwyddiad wedi bod yn bwysig i’r gronfa ac wedi ein helpu ni i gyrraedd y nod.  Roedd yn wych gweld cymaint o wynebau newydd yn cefnogi’r achos, yn ogystal â’r rheiny sydd wedi cefnogi gweithgareddau Cymraeg yn y brifddinas dros y blynyddoedd.

 

“Mae llai na mis i fynd erbyn hyn, a’r hyn sydd angen i ni’i wneud dros yr wythnosau nesaf yw annog cymaint o bobl â phosibl i ddod i grwydro’r Maes yn ystod yr wythnos.  Rydw i’n awyddus iawn i ni annog pobl nad ydyn nhw wedi ymweld â’r Eisteddfod o’r blaen – y gynulleidfa anghyfarwydd a newydd i ddod i gael blas ar yr ŵyl, ac i weld beth sydd gan yr Eisteddfod, y Gymraeg a’n diwylliant i’w gynnig.

 

“Diolch yn fawr iawn am bob cefnogaeth wrth gyrraedd targed y Gronfa Leol ac edrychaf ymlaen at groesawu pawb i’r Bae o 3-11 Awst ar gyfer Eisteddfod ac wythnos i’w chofio.”