Dau gant yn dod i gyfarfod cyhoeddus y Brifwyl yng Nghonwy

Daeth dros ddau gant o bobl Sir Conwy at ei gilydd neithiwr i groesawu’r cyhoeddiad mai yn y sir y cynhelir yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2019.

Hwn oedd y cyfle cyntaf i bobl leol ddatgan eu cefnogaeth i’r Eisteddfod, ac i wirfoddoli i fod yn rhan o’r prosiect a gynhelir o 2-10 Awst 2019.

 

Meddai Elen Elis, Trefnydd yr Eisteddfod, “Mae hon yn Eisteddfod i holl drigolion yr ardal, a braf yw gweld cymaint yma heno.  Gobeithio’n wir y bydd nifer fawr yn awyddus i fod yn rhan o’r trefniadau, gan fod llawer o waith i’w wneud gan gychwyn cyn diwedd y mis gyda chasglu gwybodaeth ynghyd ar gyfer y Rhestr Testunau.

 

“Mae lleoliad y Maes yn dal i gael ei drafod ar hyn o bryd, a bydd cyhoeddiad ar hyn maes o law.  Yn y cyfamser, yr hyn sy’n bwysig ein bod yn creu tîm cryf gyda phobl o bob oed a chefndir o bob rhan o’r dalgylch.”

 

Enwebiadau

 

Yn ogystal, agorwyd enwebiadau er mwyn ethol swyddogion ar gyfer y Pwyllgor Gwaith.  Gellir enwebu unigolion ar gyfer swyddi Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid ac Ysgrifennydd y Pwyllgor Gwaith.  Gellir gwneud hyn ar-lein neu drwy anfon e-bost i’r swyddfa cyn 25 Hydref.

 

Bydd y pwyllgorau’n cael eu cynnal fore Sadwrn 28 Hydref yn Ysgol Dyffryn Conwy, Llanrwst, ac mae croeso mawr i unrhyw un sy’n awyddus i fod yn rhan o’r gwaith i ymuno ar y dydd.  Gellir cofrestru ymlaen llaw drwy’r we, neu droi i fyny ar y dydd.  Dyma hefyd lle y cynhelir y bleidlais ar gyfer y swyddogion.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru