Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 40 cofnodion | Tudalen 1 o 4

Cyllid newydd yn sicrhau fod trysorau...

24/01/2019
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fydd Llyfr Oriau o'r bymthegfed ganrif yng Nghastell Powis, a chofnodion y Mona and Parys Mines Co. Ltd. o Archifau a Chasgliadau Arbennig Prifysgol Bangor ymhlith y trysorau o'r archifau a fydd yn cael eu diogelu gan gyllid cadwraeth gan Lywodraeth Cymru a'r Ymddiriedolaeth Cadwraeth Llawysgrifau Cenedlaethol eleni.

darllenwch mwy

Cwmni newydd i ddarparu isdeitlau i S4C

23/01/2019
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae S4C wedi cyhoeddi mai cwmni Cyfatebol sydd wedi ennill cytundeb gwasanaeth isdeitlo y sianel.

darllenwch mwy

Canolfan newydd i hybu’r Gymraeg yn a...

23/01/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd canolfan wib newydd sy’n hyrwyddo cyfleoedd i ddysgu Cymraeg yn ardal Castell-nedd Port Talbot yn cael ei hagor yn swyddogol am 10.30am fore Sadwrn 26 Ionawr.

darllenwch mwy

Gŵyl UniBrass yn dod i Gymru am y tro...

23/01/2019
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Fe fydd gŵyl UniBrass yn cael ei chynnal am y tro cyntaf yng Nghymru ddechrau Chwefror pan fydd yn ymweld â Phrifysgol Bangor.

darllenwch mwy

Prifysgol Aberystwyth yng 100 uchaf S...

22/01/2019
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi’i henwi yn un o gyflogwyr mwyaf cynhwysol Prydain gan elusen cydraddoldeb Stonewall ar gyfer pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol.

darllenwch mwy

Rhowch y gorau i drafod 'dim cytundeb...

22/01/2019
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi galw ar Lywodraeth Prydain i ymwrthod yn llwyr â Brexit heb gytundeb wrth i amser brinhau cyn y dyddiad gadael ddiwedd mis nesaf.

darllenwch mwy

Cyflwyno Cist Cof Cymuned i gartrefi ...

22/01/2019
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae preswylwyr mewn tair o gartrefi gofal Cyngor Gwynedd yn elwa o gynllun arbennig sy’n defnyddio hen luniau ac archif sain i helpu hel atgofion am eu magwraeth.

darllenwch mwy

Ar ddechrau wythnos dathlu Porc o Gymru

21/01/2019
Categori: Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Yr wythnos hon yw wythnos swyddogol gyntaf i hybu Porc o Gymru ac mae Porc.Wales sef cartref ffermwyr arbenigol, cynhyrchwyr a chigyddion porc Cymru yn defnyddio’r wythnos i ddathlu'r cynnyrch hyblyg hwn.

darllenwch mwy

Cyn-enillydd Medal y Dysgwyr am ysbry...

21/01/2019
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Megan Elias, sy’n 22 oed o Hen Golwyn wedi ‘gwireddu breuddwyd’ ar ôl iddi dderbyn swydd fel Swyddog Cymraeg Bob Dydd y Gogledd gydag Urdd Gobaith Cymru.

darllenwch mwy

Banc yr HSBC yn gweld y Gymraeg 'yn i...

21/01/2019
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae galwadau ar i fanciau ddarparu gwasanaethau Cymraeg ar y we, yn dilyn ymateb gan HSBC i gŵyn sy’n dweud bod yr iaith yn ‘estron’.

darllenwch mwy