Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 26 cofnodion | Tudalen 1 o 3

Ffarwelio'r 'Steddfod yn y ddinas

13/08/2018
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Ffarwelio'r 'Steddfod yn y ddinas


Credit: @DinesyddCdydd

Mae’r wythnos drosodd, wythnos fythgofiadwy ym Mae Caerdydd, gyda’r Eisteddfod wedi troedio i dir newydd diarth ond cyffrous. Arbrawf oedd hon i fod ac ohoni daeth eisteddfod gynhwysol a oedd yn torri ffiniau yn ôl llawer, yn croesawu newydd ddyfodiaid i’r wledd.

S4C a theledu Llydaw yn cyd-gynhyrchu...

13/08/2018
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Bydd S4C a theledu Llydaw yn cyd-gynhyrchu dwy raglen ddogfen eleni am y tro cyntaf erioed.

darllenwch mwy

Tair o ddysgwyr o'r gogledd orllewin ...

13/08/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae tair o ddysgwyr darpariaeth Dysgu Cymraeg y Gogledd Orllewin wedi ennill gwobr goffa Basil Davies mewn seremoni yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

darllenwch mwy

Mellt yn ennill albwm Cymraeg y flwyddyn

10/08/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Fe gyhoeddwyd mai Band y Mellt sydd wedi ennill Albwm Cymraeg y Flwyddyn eleni am eu halbwm Mae’n Haws Pan ti’n Ifanc.

darllenwch mwy

Gruffudd Eifion Owen yn ennill y Gadair

10/08/2018
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Ac yntau wedi ennill stôl y Siwper Stomp ar lwyfan y Pafiliwn nos Lun, a’r brif wobr yn y Stomp Werin yn Nhŷ Gwerin nos Iau, ychwanegodd Gruffudd Eifion Owen Gadair i’w gasgliad brynhawn Gwener wrth iddo ddod i’r brig yn seremoni olaf yr wythnos yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd.

darllenwch mwy

Cofio cyfraniad hynafiaethydd a roddo...

10/08/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Fis yma, bydd 450 o flynyddoedd wedi mynd heibio ers marwolaeth yr hynafiaethydd Humphrey Llwyd ac i gyd-fynd fe fydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnal arddangosfa o'i waith.

darllenwch mwy

Croesawu Geraint Thomas yn ôl

09/08/2018
Categori: Chwaraeon, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Dychwelodd Geraint Thomas heddiw i’w ddinas enedigol fel arwr wrth i filoedd o bobl ei groesawu i’r Senedd a Chastell Caerdydd yn dilyn ei gamp anhygoel yn ennill y Tour De France.

Rhydian Gwyn Lewis yn cipio'r Fedal D...

09/08/2018
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Rhydian Gwyn Lewis sy’n cipio Medal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd eleni.

darllenwch mwy

Hwb i adfywio twyni tywod Cymru

09/08/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae prosiect pwysig i wella cyflwr twyni tywod hyd arfordir Cymru gyfan wedi llwyddo yn eu cais am nawdd Ewropeaidd.

darllenwch mwy

Manon Steffan Ros yn ennill y Fedal R...

08/08/2018
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Yr awdures Manon Steffan Ros a enillodd y Fedal Ryddiaith eleni yn Eisteddfod Caerdydd. Wrth i'r Eisteddfod yn y Ddinas gyrraedd yr hanner ffordd, mae Lleol.cymru wedi dethol uchafbwyntiau ar Trydar.

darllenwch mwy