Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 46 cofnodion | Tudalen 1 o 5

Gwynedd yn taclo pla o wylanod gyda h...

21/02/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae ymdrechion yng Ngwynedd i daclo problem sy’n ymwneud a gwylanod yn yr ardal trwy ddefnyddio hebogiaid i gadw’r adar draw.

darllenwch mwy

Lansio Catalog Cofnodion Cynulliad Ce...

21/02/2018
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Cafodd Catalog Cofnodion Cynulliad Cenedlaethol Cymru ei lansio ddoe.

darllenwch mwy

Catrin Finch yn perfformio premiere b...

21/02/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

I ddathlu nawddsant Cymru, bydd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC gyda Catrin Finch yn rhoi’r perfformiad cyntaf yn y byd o Vita Davidis gan Gareth Glyn, sy’n portreadu golygfeydd o fywyd Dewi Sant.

darllenwch mwy

Dathlu brwydr menywod Cymru a’r byd a...

20/02/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Fe fydd mis Mawrth 2018 ar S4C yn llawn rhaglenni difyr am fenywod dewr, penderfynol, dygn ac angerddol wrth i’r sianel nodi canrif ers i rai menywod gael y bleidlais ym 1918.

darllenwch mwy

Yn galw am enwebiadau i Wobrau Dathlu...

20/02/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Dim ond tridiau sydd gennych ar ôl i gyflwyno eich enwebiadau ar gyfer Gwobrau Dathlu Diwylliant Cyntaf Sir Gaerfyrddin.

darllenwch mwy

Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ...

20/02/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae prosiect sy’n helpu pobl i dreulio amser yn yr awyr agored drwy ddarparu cyfleoedd gwirfoddoli ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn bwriadu recriwtio mwy o wirfoddolwyr.

darllenwch mwy

Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi Wrecsam

19/02/2018
Categori: Hamdden, Newyddion

Unwaith eto eleni, mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam wedi trefnu dathliadau yn nhref Wrecsam ar Fawrth y 1af.

darllenwch mwy

Llai na 100 diwrnod i fynd tan Eisted...

19/02/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

Gyda llai yna 100 diwrnod i fynd tan Eisteddfod yr Urdd, cynhaliwyd digwyddiad ar Faes y Sioe, Llanelwedd i nodi 100 diwrnod hyd nes y bydd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn cyrraedd ardal Brycheiniog a Maesyfed ar y 28 o Fai – 2 o Fehefin 2018.

darllenwch mwy

Lansio'r maes chwarae digidol cyntaf ...

19/02/2018
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae’r maes chwarae digidol cyntaf ar fin cael ei lansio'r mis yma yng Ngwynedd.

darllenwch mwy

Arddangosfa i goffáu canmlwyddiant ge...

16/02/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd arddangosfa Kyffin Williams: Tu ôl i’r Ffrâm yn cael ei hagor yn Oriel Gregynog, Llyfrgell Genedlaethol Cymru Aberystwyth heddiw.

darllenwch mwy