Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 475 cofnodion | Tudalen 1 o 48

Ar Log yn dechrau taith genedlaethol ...

16/08/2018
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Cymru yng Nghaerdydd eleni, fe wnaeth y grwp gwerin Ar Log ryddhau albwm newydd sef Ar Log VII, ac fe fyddant yn mynd ar daith genedlaethol gan gychwyn yn Theatr Felinfach.

darllenwch mwy

Lansio cardiau post i ddathlu treftad...

16/08/2018
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Yr wythnos hon lansiwyd taflen a chyfres o gardiau post newydd sy’n dathlu treftadaeth arbennig treflun Dolgellau. Lluniwyd darluniadau trawiadol o adeiladau’r dref, sy’n ymddangos ar y cardiau ac yn y daflen, gan fyfyrwyr celf o Goleg Meirion Dwyfor.

darllenwch mwy

Cyfres nodedig am ryfel Fietnam yn de...

15/08/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Heno, fe fydd cyfres nodedig yn dechrau am ryfel Fietnam ar S4C gyda'r bardd Twm Morys yn lleisio.

darllenwch mwy

Canolfan rheolaeth busnes amlwg yn da...

15/08/2018
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Newyddion

Mae canolfan rheolaeth busnes amlwg yn y gogledd yn dathlu ei phen-blwydd yn 10 oed eleni.

darllenwch mwy

Lansio cynllun gwastraff newydd yn Ab...

15/08/2018
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae cynllun peilot newydd wedi ei lansio yn Aberystwyth er mwyn helpu hyrwyddo arferion positif yn ymwneud â gwastraff yng nghanol y dref a fydd yn darparu biniau gwastraff cymunedol yn ychwanegol i finiau arferol.

darllenwch mwy

Hwrdd o Gymru: y gorau yng ngwledydd ...

14/08/2018
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Newyddion

Mae hwrdd a gafodd ei fridio gan ffermwyr o Gaernarfon ar y brig yn nhablau RamCompare ar gyfer teilyngdod carcas, sef prawf cenhedlu canolog cyntaf gwledydd Prydain.

darllenwch mwy

Lleoliadau hanesyddol yng Ngwynedd a ...

14/08/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Bydd nifer o adeiladau, gerddi a lleoliadau diddorol ac anarferol hanesyddol ledled Conwy a Gwynedd yn agor i’r cyhoedd am ddim y mis Medi hwn.

darllenwch mwy

Croesawu camau i atal chwant bwyd ymy...

14/08/2018
Categori: Addysg, Bwyd, Iechyd, Newyddion

Mae arbenigwyr addysg o Brifysgol Bangor wedi croesawu mentrau fel Rhaglen Newyn Gwyliau Cyngor Sir y Fflint, sy'n ceisio rhoi sylw i dlodi sy'n gysylltiedig â chwant bwyd tu allan i adegau tymor ysgolion.

darllenwch mwy

Ffarwelio'r 'Steddfod yn y ddinas

13/08/2018
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Ffarwelio'r 'Steddfod yn y ddinas


Credit: @DinesyddCdydd

Mae’r wythnos drosodd, wythnos fythgofiadwy ym Mae Caerdydd, gyda’r Eisteddfod wedi troedio i dir newydd diarth ond cyffrous. Arbrawf oedd hon i fod ac ohoni daeth eisteddfod gynhwysol a oedd yn torri ffiniau yn ôl llawer, yn croesawu newydd ddyfodiaid i’r wledd.

S4C a theledu Llydaw yn cyd-gynhyrchu...

13/08/2018
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Bydd S4C a theledu Llydaw yn cyd-gynhyrchu dwy raglen ddogfen eleni am y tro cyntaf erioed.

darllenwch mwy