Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 38 cofnodion | Tudalen 1 o 4

Dathlu bywyd yr artist Kyffin William...

19/01/2018
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Fe fydd Oriel Môn yn Llangefni yn cymryd rhan mewn blwyddyn o ddathliadau er mwyn coffau bywyd a gwaith y diweddar Kyffin Williams, un o arlunwyr mwyaf adanbyddus Cymru ac a fyddai wedi dathlu ei ben-blwydd yn 100 oed ar y 9fed o Fai, 2018.

darllenwch mwy

Datgloi hanes cuddiedig y Rhyfel Mawr

19/01/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru angen eich cefnogaeth gyda phrosiect newydd fydd yn dod â rhan o dreftadaeth guddiedig y Rhyfel Byd Cyntaf sy'n cael ei chadw yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn fyw i bobl Cymru a'r byd.

darllenwch mwy

Cynllun Gwynedd Ddigidol ar y rhestr fer

19/01/2018
Categori: Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Mae cynllun Gwynedd Ddigidol sy’n helpu ceisio gwella mynediad at y rhyngrwyd i drigolion a busnesau lleol, wedi cael ei gynnwys ar restr fer ar gyfer gwobrau cenedlaethol ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru.

darllenwch mwy

Galw i sgrapio cynlluniau i ddiddymu ...

18/01/2018
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw unwaith yn rhagor ar Lywodraeth Cymru i ollwng y cynllun i ddiddymu swyddfa Comisiynydd y Gymraeg, wrth ymateb i gyhoeddiad ar fesur y Gymraeg.

darllenwch mwy

Arddangosfa yn dogfennu merched ar hy...

18/01/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fydd Amgueddfa Ceredigion y mis yma yn arddangos gwaith celf gan y peintiwr portreadau Seren Morgan Jones, sy’n wreiddiol o Aberystwyth.

darllenwch mwy

Trafod cydweithio rhwng Prifysgol Ban...

18/01/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Bydd unigolion sydd yn gweithio yn y diwydiannau creadigol ledled y gogledd yn dod ynghyd ag arbenigwyr o Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau Prifysgol Bangor ddydd Gwener yma ar gyfer Tu Hwnt i’r Ffiniau, sy’n weithdy newydd ar gyfer y ddwy garfan.

darllenwch mwy

Cam ymlaen cynaladwy i'r diwydiant am...

17/01/2018
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Newyddion

Bydd ymgyrch Hybu Cig Cymru yn cynnal digwyddiad cam-YMLAEN yn Aberystwyth ddiwedd y mis i annog cynaladwyedd ymhlith amaethwyr.

darllenwch mwy

Comic Mellten yn chwilio am gartwnwyr...

17/01/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae comic Cymraeg Mellten yn chwilio am gartwnwyr ifanc y dyfodol drwy roi’r cyfle i blant ifanc greu cymeriad neu stribed cartŵn eu hunain mewn cystadleuaeth fawr a lansir yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Y Brifwyl yn gwahodd enwebiadau ar gy...

17/01/2018
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Pythefnos yn unig sydd ar ôl os ydych am enwebu rhywun ar gyfer dwy o anrhydeddau’r Eisteddfod Genedlaethol eleni.

darllenwch mwy

Datgelu hanes bedd dirgel yn Nhalacharn

16/01/2018
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Fe fydd hanes bedd dirgel ym mynwent Eglwys St Martin yn Nhalacharn yn cael ei ddatgelu mewn seremoni goffa yno ddydd Sadwrn yma.

darllenwch mwy