Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 569 cofnodion | Tudalen 1 o 57

Dathlu #ShwmaeSumae dros y penwythnos

16/10/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Newyddion

Ddoe y bu pobl led-led Cymru yn dathlu diwrnod #ShwmaeSumae wrth i ddigwyddiadau o bob math gael eu cynnal i ddathlu’r cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg.

darllenwch mwy

Lansio cystadleuaeth chwedlau lleol i...

16/10/2017
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae ysgolion cynradd Sir Benfro yn cael eu gwahodd i greu darluniau yn seiliedig ar fythau a llên gwerin lleol fel rhan o gystadleuaeth Blwyddyn y Chwedlau sy'n cael ei chynnal gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

darllenwch mwy

Llyfrgellydd yn troi ei llaw at 'sgwe...

16/10/2017
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Mae llyfrgellydd a dreuliodd dros bymtheg mlynedd yn gweithio fel Llyfrgellydd Plant a Phobl Ifanc ym Môn a Gwynedd, wedi ysgrifennu ei llyfr cyntaf i blant.

darllenwch mwy

Ysgolhaig yn trafod y digwyddiadau yn...

13/10/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd ysgolhaig o Brifysgol Bangor a fu’n dyst i ddigwyddiadau diweddar yng Nghatalunya yn trafod gwleidyddiaeth y wlad mewn darlith gyhoeddus ar ddiwedd y mis.

darllenwch mwy

Angen i S4C fod yn rhan o'r ymgyrch i...

13/10/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi pwysleisio’r angen i ffurfioli rôl S4C yn y genhadaeth o adfer a hyrwyddo’r iaith Gymraeg.

darllenwch mwy

Dau gant yn dod i gyfarfod cyhoeddus ...

13/10/2017
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Daeth dros ddau gant o bobl Sir Conwy at ei gilydd neithiwr i groesawu’r cyhoeddiad mai yn y sir y cynhelir yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2019.

darllenwch mwy

Syniad ffôl i ddiddymu swydd Comisiyn...

12/10/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi dweud bod adroddiad Comisiynydd y Gymraeg a gyhoeddwyd heddiw yn dystiolaeth bellach bod cynlluniau'r Llywodraeth i ddiddymu'r swydd yn 'ffôl'.

darllenwch mwy

Gwaith daeareg pwysig yn cychwyn yn L...

12/10/2017
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Bydd tîm o arbenigwyr rhyngwladol yn dechrau ar broject ymchwil arloesol ger Harlech, Gwynedd ym mis Tachwedd 2017. Bwriad y project yw taflu goleuni ar esblygiad bywyd, hinsawdd a’r amgylchedd yn ystod y cyfnod Jwrasig, tua 180 miliwn o flynyddoedd yn

darllenwch mwy

Gwasanaethau Cymraeg sefydliadau cyho...

12/10/2017
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae gwasanaethau Cymraeg yn gwella, ac mae gan bobl hyder bod eu hawliau i ddefnyddio’r Gymraeg yn dechrau gwreiddio. Dyna brif ganfyddiadau adroddiad a gyhoeddir gan Gomisiynydd y Gymraeg heddiw.

darllenwch mwy

Lansio CERI SIARAD yn ysgolion Ceredi...

11/10/2017
Categori: Addysg, Iaith

Lansiwyd CERI SIARAD, Siarter Iaith Gymraeg, mewn ysgolion cynradd Cymraeg ar draws Ceredigion ar ddechrau tymor yr Hydref eleni.

darllenwch mwy