Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 356 cofnodion | Tudalen 1 o 36

Llwyfannu taith Mwgsi

28/06/2017
Categori: Iechyd, Newyddion

Mae stori merch sydd wedi goroesi cancr wedi cael ei addasu i’r theatr gan Gwmni'r Frân Wen.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cyfrol Rhywbeth i'w ddweud

28/06/2017
Categori: Cerddoriaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae cyfrol newydd wedi’i chyhoeddi gan Gymdeithas y Gerdd Dafod, Barddas yn rhoi cyfle i gyfranwyr amlwg ddewis caneuon gwleidyddol arwyddocaol dros y deng mlynedd ar hugain ddiwethaf.

darllenwch mwy

Doniau disglair chwaraeon Cymru yng n...

28/06/2017
Categori: Chwaraeon, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Fe fydd Gemau Cymru yn cael eu cynnal unwaith eto eleni mewn lleoliadau yn ardal Caerdydd dros benwythnos Mehefin 30 – 2 Gorffennaf 2017.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn croesawu sefydlu sian...

27/06/2017
Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Mae Mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi rhoi croesawu datganiad Radio Cymru ynglŷn a’r bwriad i sefydlu sianel Gymraeg amgen i ddarlledu o 7 tan 10 pob bore.

darllenwch mwy

Lansio taflen i helpu addysg Gymraeg

27/06/2017
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae cronfa Glyndwr wedi lansio taflen newydd sy’n dangos y cyfleoedd sydd ganddynt i gefnogi datblygiad addysg Gymraeg.

darllenwch mwy

Recordiau Sain yn agor rhan o'i casgl...

27/06/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Mae cwmni recordiau adnabyddus Sain o Landwrog wedi agor peth o’u cynnwys cerddorol ar un o drwyddedi agored, er mwyn ei rannu gyda chynulleidfa ehangach wrth iddynt ddechrau partneriaeth gyda gyda golygyddion yr Wicipedia Cymraeg, Llywodraeth Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cyfres Cyw i blant sy'n dysg...

26/06/2017
Categori: Addysg, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’r gyfres boblogaidd ar S4C, Cyw, am ddechrau cyhoeddi cyfres o lyfrau Cyw ar gyfer ysgolion a phlant sydd yn dysgu Cymraeg fel ail iaith.

darllenwch mwy

Chwilio am grefftwr i Gadair Prifwyl ...

26/06/2017
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Bydd Amgueddfa Cymru yn dathlu pen-blwydd Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru yn 70 oed yn 2018 ac i nodi’r achlysur, bydd yn noddi cadair Eisteddfod Caerdydd 2018, a’r wythnos hon mae’n dechrau’r gwaith o benodi dylunydd neu grefftwr i’w chreu.

darllenwch mwy

Cannoedd yn dathlu cyhoeddi Eisteddfo...

26/06/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Daeth cannoedd o bobl i Gaerdydd ddoe dros y penwythnos i ddathlu ymweliad yr Eisteddfod Genedlaethol â’r brifddinas ymhen ychydig dros flwyddyn.

darllenwch mwy

Ymgyrchwyr iaith yn rhybuddio dros gl...

23/06/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith yn Iwerddon a Chymru wedi rhybuddio y bydd dylanwad gan y Blaid Unoliaethol Ddemocrataidd dros Lywodraeth Prydain yn bygythiad i grwpiau lleiafrifol, gan gynnwys ieithoedd leiafrifedig.

darllenwch mwy