Prifysgol Aberystwyth yn cyrraedd y rhestr fer i wobr cydraddoldeb

12/06/2018

Categori: Addysg, Newyddion

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cael ei henwebu am wobr cydraddoldeb sector gyhoeddus yng ngwobrau PinkNews 2018.

Cyhoeddwyd yr enwebiadau mewn digwyddiad arbennig PinkNews a gynhaliwyd yn y Senedd ym Mae Caerdydd ddydd Iau 7 Mehefin 2018.

 

Aberystwyth yw'r unig brifysgol yng Nghymru ac un o dri sefydliad o Gymru ar y rhestr hir o 21 o sefydliadau sector cyhoeddus ledled y DU.

 

Nod y wobr yw cydnabod cyfraniadau sefydliadau yn y sector gyhoeddus wrth hyrwyddo cynhwysiant a hawliau gweithwyr LGBT + a'r rhai yn y gymuned ehangach.

 

Bydd panel o feirniaid yn penderfynu ar yr enillydd, a fydd yn cael ei gyhoeddi yng Ngwobrau PinkNews yn Llundain ar 17 Hydref 2018.

 

Chwifio’r faner

 

Dywedodd Ruth Fowler, Swyddog Cydraddoldeb yn Adran Adnoddau Dynol Prifysgol Aberystwyth: “Rydym wrth ein bodd bod Prifysgol Aberystwyth yn chwifio’r faner ar ran y sector addysg uwch yng Nghymru yn y gwobrau pwysig hyn. Mae cydraddoldeb ac amrywiaeth wedi'u hymgorffori ar draws y Brifysgol. Mae gennym ystod o bolisïau a chynlluniau gweithredu cadarnhaol ar waith i sicrhau bod Aberystwyth yn lle cynhwysol a blaengar i weithio ac i astudio i bawb, gan gynnwys rhwydwaith LGBT ar gyfer staff yn ogystal â chyfres o ddigwyddiadau LGBT proffil uchel.”

 

 

 

 

Mae'r Gwobrau PinkNews blynyddol wedi dod yn un o ddigwyddiadau LGBT+ mwyaf arwyddocaol y DU, gan hyrwyddo ymdrechion gwleidyddion, ymgyrchwyr, elusennau, busnesau, sefydliadau sector cyhoeddus, darlledwyr a newyddiadurwyr yn y frwydr dros gydraddoldeb i bawb.