Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Llwyfannu taith Mwgsi

28/06/2017
Categori: Iechyd, Newyddion

Mae stori merch sydd wedi goroesi cancr wedi cael ei addasu i’r theatr gan Gwmni'r Frân Wen.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cyfrol Rhywbeth i'w ddweud

28/06/2017
Categori: Cerddoriaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae cyfrol newydd wedi’i chyhoeddi gan Gymdeithas y Gerdd Dafod, Barddas yn rhoi cyfle i gyfranwyr amlwg ddewis caneuon gwleidyddol arwyddocaol dros y deng mlynedd ar hugain ddiwethaf.

darllenwch mwy

Doniau disglair chwaraeon Cymru yng n...

28/06/2017
Categori: Chwaraeon, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Fe fydd Gemau Cymru yn cael eu cynnal unwaith eto eleni mewn lleoliadau yn ardal Caerdydd dros benwythnos Mehefin 30 – 2 Gorffennaf 2017.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn croesawu sefydlu sian...

27/06/2017
Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Mae Mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi rhoi croesawu datganiad Radio Cymru ynglŷn a’r bwriad i sefydlu sianel Gymraeg amgen i ddarlledu o 7 tan 10 pob bore.

darllenwch mwy