Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Dathlu #ShwmaeSumae dros y penwythnos

16/10/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Newyddion

Ddoe y bu pobl led-led Cymru yn dathlu diwrnod #ShwmaeSumae wrth i ddigwyddiadau o bob math gael eu cynnal i ddathlu’r cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg.

darllenwch mwy

Lansio cystadleuaeth chwedlau lleol i...

16/10/2017
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae ysgolion cynradd Sir Benfro yn cael eu gwahodd i greu darluniau yn seiliedig ar fythau a llên gwerin lleol fel rhan o gystadleuaeth Blwyddyn y Chwedlau sy'n cael ei chynnal gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

darllenwch mwy

Llyfrgellydd yn troi ei llaw at 'sgwe...

16/10/2017
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Mae llyfrgellydd a dreuliodd dros bymtheg mlynedd yn gweithio fel Llyfrgellydd Plant a Phobl Ifanc ym Môn a Gwynedd, wedi ysgrifennu ei llyfr cyntaf i blant.

darllenwch mwy

Ysgolhaig yn trafod y digwyddiadau yn...

13/10/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd ysgolhaig o Brifysgol Bangor a fu’n dyst i ddigwyddiadau diweddar yng Nghatalunya yn trafod gwleidyddiaeth y wlad mewn darlith gyhoeddus ar ddiwedd y mis.

darllenwch mwy