Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Angen blaenoriaethu Deddf Addysg Gymr...

22/11/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mewn cynhadledd yng Nghaerdydd heddiw, bydd mudiadau iaith yn datgan bod angen blaenoriaethu Deddf Addysg Gymraeg.

darllenwch mwy

Nodi diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf yn Nh...

21/11/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd digwyddiad unigryw i nodi diwedd y Rhyfel Byd cyntaf a’r dyhead am heddwch yn cael ei berfformio yng Nghapel Moreia, Trawsfynydd ddydd Sul yma.

darllenwch mwy

Ethan Williams o’r Beddau ger Pontypr...

21/11/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Ethan Williams o’r Beddau ger Pontypridd yw Llywydd newydd yr Urdd ar gyfer tymor 2018/19.

darllenwch mwy

Traddodi darlith am Ddinasyddiaeth yn...

21/11/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Wrth i'r dadlau gwleidyddol o amgylch ymadawiad Prydain â’r Undeb Ewropeaidd barhau, fe fydd yr Athro Daniel G Williams yn edrych ar ddinasyddiaeth yng nghysgod Brexit yn Narlith Flynyddol Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru Prifysgol Cymru yn Mhrisysgol Aberystwyth nos Wener yma.

darllenwch mwy