Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Hansh yn denu miliwn

21/08/2017
Categori: Hamdden, Iaith

Mae gwasanaeth cynnwys ffurf fer arlein S4C wedi cyrraedd carreg filltir nodedig ychydig dros ddeufis ers ei lansio.

darllenwch mwy

Amgueddfa Ceredigion yn chwilio am wi...

18/08/2017
Categori: Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Fel rhan o Amgueddfa Ceredigion yn agor ei drysau i ddatgelu mynedfa newydd ar y stryd yn ogystal â chaffi a siop newydd sbon danlli yr haf yma, mae'r Amgueddfa ar ei newydd wedd yn chwilio am lu o wirfoddolwyr i helpu gyda gwaith blaen y tŷ.

darllenwch mwy

Eryri yn rhagori yn Japan

18/08/2017
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Cymdeithas Asiantwyr Teithio Siapan wedi enwi ffordd yn y gogledd fel un o’r 20 gorau yn Ewrop – un o ddim ond dwy yng Ngwledydd Prydain i’w dewis gan y grŵp hwn.

darllenwch mwy

Llai yn sefyll arholiad Cymraeg Safon...

18/08/2017
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi galw ar gorff Cymwysterau Cymru gyhoeddi ei gynllun i sefydlu un cymhwyster Cymraeg i bob disgybl yn dilyn cwymp pellach yn y nifer a safodd yr arholiad Cymraeg Safon Uwach eleni.

darllenwch mwy