Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Ymgyrchwyr iaith yn rhybuddio dros gl...

23/06/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith yn Iwerddon a Chymru wedi rhybuddio y bydd dylanwad gan y Blaid Unoliaethol Ddemocrataidd dros Lywodraeth Prydain yn bygythiad i grwpiau lleiafrifol, gan gynnwys ieithoedd leiafrifedig.

darllenwch mwy

Lansio llyfryn gan arddwyr adnabyddus

23/06/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Fe fydd llyfryn gan arddwyr adnabyddus yn trafod 10 cnwd llysiau gorau Ynys Mon yn cael ei lansio fis nesaf.

darllenwch mwy

Radio Cymru am lansio ail wasanaeth n...

23/06/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Radio Cymru am lansio ail wasanaeth newydd


Radio Cymru Mwy

Mae ymgyrchwyr iaith wedi croesawu'r newyddion gan BBC Radio Cymru bydd ail wasanaeth radio Gymraeg yn cael ei sefydlu'n barhaol.

darllenwch mwy

Lansio cystadleuaeth yn chwilio am yr...

22/06/2017
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Cafodd cystadleuaeth ei lansio gan Darganfod Ceredigion ar y cyd gyda ap Chwedlau’r Gorllewin yn chwilio am yr hunlun gorau wedi’i dynnu gyda’i harwr neu arwres.

darllenwch mwy