Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Angen i bob awdurdod lleol ysgwyddo c...

16/03/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg wedi croesawu datganiad gan Lywodraeth Cymru ynghylch cynlluniau i ddatblygu Addysg Gymraeg gan awdurdodau lleol Cymru ar gyfer 2017-20.

darllenwch mwy

Darganfod trysorau yn y de orllewin

16/03/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae chwe darganfyddiad yn dyddio o 800CC i’r 16eg ganrif heddiw wedi cael eu dynodi’n drysor gan grwner yn Sir Gaerfyrddin.

darllenwch mwy

Llywodraeth Cymru yn arwyddo cytundeb...

16/03/2018
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Mae Llywodraeth Cymru wedi arwyddo cytundeb gyda Qatar Airways a fydd yn sicrhau lle mwy amlwg i Gymru o fewn marchnadoedd allweddol fel cyrchfan ar gyfer gwyliau a busnes.

darllenwch mwy

Cigyddion o Sir Fflint yn cipio gwobr...

15/03/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae perchnogion siop fferm yng ngogledd Cymru yn dathlu ar ôl ennill gwobr i gigyddion mewn seremoni sy’n cael ei alw’n ‘Oscars Cefn Gwlad’.

darllenwch mwy