Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Ar drothwy uchafbwynt y calendr amaet...

20/07/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Fe fydd uchafbwynt y calendr amaethyddol yn dychwelyd yr wythnos nesaf wrth i S4C ddarlledu yn ddyddiol o'r Sioe Fawr yn Llanelwedd unwaith yn rhagor gyda enwau cyfarwydd yn dilyn yr hynt a'r helynt o Faes y Sioe.

darllenwch mwy

Y delynores Llio Rhydderch yn derbyn ...

20/07/2018
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Newyddion

Cafodd y delynores enwog ac uchel ei pharch, Llio Rhydderch, ei hanrhydeddu’n ddiweddar gyda Chymrodoriaeth gan Brifysgol Bangor.

darllenwch mwy

Carafan llawn gweithgareddau yn dod i...

20/07/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Bydd y sinema mewn carafán theatr yn ymddangos ar y Prom yn Aberystwyth yn ystod prynhawniau Sadwrn yn ystod yr haf.

darllenwch mwy

Gobaith newydd i'r wiwer goch

19/07/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae gwaith i roi hwb i boblogaethau gwiwerod coch yng Ngogledd Cymru yn llwyddo wrth i Cyfoeth Naturiol Cymru ffilmio gwiwer ifanc.

darllenwch mwy