Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Cyhoeddi enillwyr cystadleuaeth Lleih...

18/03/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Cyhoeddwyd y dyluniadau a ddaeth i’r brig mewn cystadleuaeth a gynhaliwyd mewn pum ysgol gynradd yng Ngheredigion a’r dasg oedd dylunio poster a fydd yn cael ei ddefnyddio fel achrediad i fusnesau sy’n lleihau eu defnydd o blastig ac sy’n defnyddio llai o ddeunydd pacio.

darllenwch mwy

Ysgolhaig yn traddodi darlith ar sut ...

18/03/2019
Categori: Addysg, Newyddion

Bydd yr hanesydd blaenllaw yr Athro Huw Pryce yn trafod sut y mae hanes Cymru yn cael ei ysgrifennu mewn darlith ym Mhrifysgol Bangor ddydd Llun nesaf.

darllenwch mwy

Ethol Swyddog Materion Cymraeg amser ...

18/03/2019
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Prifysgol Abertawe wedi croesawu ethol Megan Colbourne yn Swyddog Materion Cymraeg amser llawn cyntaf Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe.

darllenwch mwy

Diffoddwch y golau a gweld manteision...

15/03/2019
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae swyddogion Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Cyngor Sir Benfro a Cyfoeth Naturiol Cymru yn annog aelodau o'r cyhoedd, busnesau a sefydliadau i ymuno ag ymdrech Cymru gyfan i leihau llygredd golau.

darllenwch mwy