Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Ar ddechrau wythnos dathlu Porc o Gymru

21/01/2019
Categori: Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Yr wythnos hon yw wythnos swyddogol gyntaf i hybu Porc o Gymru ac mae Porc.Wales sef cartref ffermwyr arbenigol, cynhyrchwyr a chigyddion porc Cymru yn defnyddio’r wythnos i ddathlu'r cynnyrch hyblyg hwn.

darllenwch mwy

Cyn-enillydd Medal y Dysgwyr am ysbry...

21/01/2019
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Megan Elias, sy’n 22 oed o Hen Golwyn wedi ‘gwireddu breuddwyd’ ar ôl iddi dderbyn swydd fel Swyddog Cymraeg Bob Dydd y Gogledd gydag Urdd Gobaith Cymru.

darllenwch mwy

Banc yr HSBC yn gweld y Gymraeg 'yn i...

21/01/2019
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae galwadau ar i fanciau ddarparu gwasanaethau Cymraeg ar y we, yn dilyn ymateb gan HSBC i gŵyn sy’n dweud bod yr iaith yn ‘estron’.

darllenwch mwy

Seren Hollywood yn credu fod cig coch...

18/01/2019
Categori: Amgylchedd, Bwyd, Iechyd, Newyddion

Wrth i’r drafodaeth am fwyta cig barhau, mae actor enwog o Gymru sy’n gwneud ei enw yn Holywood wedi siarad am ei gred fod cig coch yn hanfodol ar gyfer deiet gytbwys.

darllenwch mwy