Ty 3 ystafell wely i'w rentu - Caerfyrddin

Trosolwg

Lleoliad

Cymru
Sir Gaerfyrddin
Carmarthen

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Heledd Tomos

Ffôn: 07969124056

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Mae'r ty yn agos iawn i Ysbyty Glangwili ac o fewn pellter cerdded i ganol dref. Mae gardd caeadig i'r cefn ac un agored yn y blaen. Lle i barcio 2 gar i ffwrdd o'r heol. Gwres canolog nwy a ffenestri dwbl upvc. Gegin gyda oergell/rhewgell yn rhan ohono a ffwrn drydan a hob nwy. Dim anifeiliaid anwes.

£700 y mis.