Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 72 cofnodion | Tudalen 1 o 8

Ty tair stafell wely ar gael i'w rhenti yn Grangetown

Tŷ teras Fictoraidd, (heb ei ddodrefnu) wedi'i leoli'n ardderchog yn Grangetown, o fewn 15 munud o gerdded i ganol y ddinas a Bae Caerdydd ar gael i'w rhenti.

Tŷ i'w rentu ger Aberaeron

Bwthyn 2/3 ystafell wely tua milltir o Aberaeron. Golygfeydd hyfryd i lawr dros Ddyffryn Aeron a Bae Ceredigion. Wedi ei adnewyddu'n llwyr. Dim anifeiliaid anwes.

Am fwy o fanylion ffoniwch 01545 570 797 (ar ôl 6pm).

Gwely Dwbl Pin

Dim matras.
2 flwydd oed.
£50
01267 253 496
Ardal Caerfyrddin

Rhaglen Eisteddfod Genedlaethol Abertawe 1926

Rhaglenni Eisteddfod Genedlaethol Cymru, 1926,1932 a 1934.

3.6 troedfedd ciwbig. Tua 5 mlwydd oed. Gweithio'n arbennig o dda.
£70
01267 253 496
Ardal Caerfryddin

Teledu 37" HD 'Ready' LCD

Teledu Toshiba Regza 37RV635D 37" HD “Ready” LCD

ystafell ddwbl i'w rannu mewn ty gyda dwy ferch broffesiynol mewn ty cyfforddus modern yn Abertawe. Ystafell wedi ei ddodrefnu, £300 yn cynnwys biliau, teledu sky + a internet. Cysylltwch a Carys ar 07855079196

Ystafell mewn ty iw rhentu, Caernarfon

Ystafell i'w renti ar gael yng Nghaernarfon am £250 y mis, ac mae hyn yn cynnwys popeth! Os da chi isio, neu nabod rhywun sydd isio lle i fyw cysylltwch os gwelwch yn dda. Ma'r ty yn ganol dre, sydd yn gyfleus.

Cysylltwch: 07540502504