Hysbysebu ystafell

Trosolwg

Lleoliad

Cymru
Caerdydd
Canton

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Leusa Williams

Ffôn: 08733993353

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Ystafell ddwbl ar gael i’w rentu yn Nhreganna
Ystafell Ddwbl fodern wedi’i ddodrefnu’n llawn ar gael i’w rentu mewn tŷ cartrefol yn Atlas Road, Treganna.
• £250 y mis
• Gegin fawr, ystafell fyw gartrefol ac ystafell olchi fodern
• 5-10 munud o ganol y ddinas

I’w rannu gyda thair merch broffesiynol yn eu hugeiniau.
Cysylltu: Cysylltwch â Leusa am ragor o wybodaeth: 07833993353 neu leusa_williams@hotmail.com