Canlyniadau Chwilio yn y categori Cartrefi i'w rhentu

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 32 cofnodion | Tudalen 3 o 4

Tŷ bach twt ar osod. Newydd ei adnewyddu drwyddo gan adeiladwyr proffesiynol ac
yn barod i ddarparu llety clud! Parcio tu allan a golygfa o'r mynyddoedd. Cyfle gwych i gael tŷ braf ym mhentref mwya byrlymus Gwynedd!!

Stafell i’w rhentu mewn tŷ yn Canton. I rannu gyda un ferch broffesiynol arall.

Ty modern 3 ystafell wely ddwbl, heb ddodrefn i'w rentu yng Nghaerfyrddin.

Oedolyn ifanc proffesiynol yn chwilio am le i fyw yng Nghaerdydd. Yn ddelfrydol yn chwilio am dŷ i'w rannu neu fflat yn ardal Nhreganna.

Tair merch broffesiynol yn chwilio am dy i'w rentu yn Nhreganna, Caerdydd.

lowri-puw@live.co.uk

Tŷ tair ystafell wely ar Hereford Street yn Grangetown, Caerdydd.

Ystafell ddwbwl en-suite i'w rhentu yn Nhre'r Ddol yn rhannu gyda un arall. Y ty yn cynnwys cegin a 2 ystafell eistedd. Lle parcio preifat, shed a garej y tu allan. Lleoliad cyfleus (9 milltir I Aberystwyth a Machynlleth). Y pentref yn cynnwys siop a thafarn. £60 y wythnos yn cynnwys biliau.

Fflat gwyliau 2 ystafell wely, Pentre Doc y Gogledd, Llanelli

Fflat 2 ystafell wely ar gyfer ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol, Llanelli 2014

Ystafell ddwbl gyda dodrefn i’w rhentu mewn tŷ cysurus 3 ystafell wely yn Grangetown ar gael o ganol mis Ebrill.
5 munud gerdded i ganol dre. Ystafell fyw, cegin fodern, ystafell ymolchi gyda bath a chawod.
Parcio preswyl (efo permit) o flaen y tŷ.

Rhannu efo dwy ferch yn eu hugeiniau hwyr, pobol broffesiynol un unig plîs.
£270 y mis + bills.
Teledu a rhyngrwyd Sky yn y tŷ.


Cysylltu: Caryl: 07967 342 101 / carylbrownfreelance@yahoo.co.uk
Tŷ i'w osod
Brohenllys, Felinfach
3 ystafell wely
Gardd i'r blaen a'r cefn
Ystad dawel a diogel