Canlyniadau Chwilio yn y categori Cartrefi i'w rhentu

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 12 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Ty tair stafell wely ar gael i'w rhenti yn Grangetown

Tŷ teras Fictoraidd, (heb ei ddodrefnu) wedi'i leoli'n ardderchog yn Grangetown, o fewn 15 munud o gerdded i ganol y ddinas a Bae Caerdydd ar gael i'w rhenti.

Tŷ i'w rentu ger Aberaeron

Bwthyn 2/3 ystafell wely tua milltir o Aberaeron. Golygfeydd hyfryd i lawr dros Ddyffryn Aeron a Bae Ceredigion. Wedi ei adnewyddu'n llwyr. Dim anifeiliaid anwes.

Am fwy o fanylion ffoniwch 01545 570 797 (ar ôl 6pm).

Ty Teras 3 llofft i'w rentu yn Canton
3 llofft, Stafell folchi newydd sbon, Cegin Newydd, Lolfa, Stafell fwyta a gardd hefo sied.
£700 y mis.
Cysylltwch hefo: Ffion Jones - 07887642067
(ar gael mewn 4 wythnos)

Ty modern i'w rentu ar gyrion Aberystwyth. 2 ystafell wely, cegin newydd sbon, lolfa, bathwm, gardd a lle parcio. Addas i gwpwl ifanc. Mae modd cerdded i ganol y dref mewn deg munud. Ar gael o fis Mehefin 2012. £600 y mis. Cysylltwch 07854 680410

Ty 3 Ystafell Wely i'w Renti yn Felinfach, Ceredigion

Ty 3 Ystafell Wely i'w Renti.
Wedi ei leoli yn Felinfach, Ceredigion.
Cyflwr da.

Ty newydd ei adnewyddu drwyddo gyda cegin, ystafell fwyta, ystafell fyw, ystafell ymolchi hefo bath a cawod, ty bach lawr grisiau, gardd fawr gefn a gardd flaen fechan. Di-dddodrefn. Lle parcio ceir. Cyrion Treganna. Ffon 07989393445.

Ty 3 Ystafell Wely ar gael yn Nhreganna o Fis Ebrill

Ty 3 ystafell wely ar gael o fis Ebrill yn Nhreganna.

Cegin fawr, ystafell folchi, lolfa gysurus, gardd heulog a pharcio trwydded ar y stryd

Tŷ bach twt ar osod. Newydd ei adnewyddu drwyddo gan adeiladwyr proffesiynol ac
yn barod i ddarparu llety clud! Parcio tu allan a golygfa o'r mynyddoedd. Cyfle gwych i gael tŷ braf ym mhentref mwya byrlymus Gwynedd!!

Ty modern 3 ystafell wely ddwbl, heb ddodrefn i'w rentu yng Nghaerfyrddin.

Tŷ tair ystafell wely ar Hereford Street yn Grangetown, Caerdydd.