2 Ystafell mewn ty rhent - Treganna, Caerdydd

Trosolwg

Disgrifiad

 


2 Ystafell ddwbwl wedi eu dodrefnu’n llawn ar gael mewn tŷ pedair llofft yn Nhreganna
Pobol broffesiynol yn unigCegin fodern, popty trydan, hob nwy, popty meicrodon, rhewgell, oergell, peiriant golchi a.y.b.
Ystafell Molchi fodern gyda chawod Mira
Toiled ychwanegol
Ystafell Fyw ar wahân yn cynnwys gwely soffa
Ystafell storio i’w rhannu rhwng pawb yn y tŷ
Gwres Canolog nwy
Gardd fechan
Stryd dawelDim Ysmygu
Dim anifeiliaidRhent: £270 y mis yr un – biliau yn ychwanegolAm fwy o fanylion ffonia 07939 437 460